«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Sansia Oy : TIETOPYYNTÖ: automaatiolaite parenteraalisten lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen

18.04.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-008782
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 078-186629

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Sansia Oy
Nationellt registreringsnummer:2364760-8
Postadress:PL 2000, Viestikatu 3
Postnummer:70600
Ort:Kuopio
Land:Finland
Kontaktperson:Marianne Punkki
Telefon:+358 447182911
E-post:marianne.punkki@sansia.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)https://www.sansia.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0171495-3
Ort:Kuopio
Land:Finland
E-post:kyshankintapalvelut@kuh.fi
Nuts-kod:Pohjois-Savo (FI1D2)
Allmän adress: (URL)https://www.psshp.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Yhteishankintayksikkö
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Yleisagentuuri

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
TIETOPYYNTÖ: automaatiolaite parenteraalisten lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Stödtjänster på sjukhus. (85112000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on automaatiolaite parenteraalisten lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen. Haluamme tietoa: - yrityksistä, jotka voivat tarjota ko. laitetta. - selvityksen tarjoajan laitteen sisällöstä. Tällä tietopyynnöllä EI pyydetä eikä tähän anneta tarjouksia vaan pyydetään tietoa ja tarjoajien kommentteja tulevan hankinnan osalta, jotta se voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Esitettyihin kommentteihin ei vastata. Tietopyynnöllä kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan mahdollisen hankinnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pohjois-Savo (FI1D2)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Laitteella käyttökuntoon saatetaan ensisijaisesti parenteraalisten mikrobilääkkeiden vakioannoksia joko injektiopulloon tai ruiskuun. Käyttökuntoonsaattamisprosessi sisältää liuottimen lisäämisen kuiva-aineeseen, kuiva-aineen liuottamisen ravistamalla ja liuoksen vetämisen ruiskuun. Robotilla voidaan täyttää vähintään 150 injektiopulloa tai 60 injektioruiskua tunnissa, kun käsitellään eniten käytettävää mikrobilääkettä, kefuroksiimia. Automaatiolaitteen työtilan on täytettävä EN12469- standardin luokan II biosuojakaapeilta edellytetyt vaatimukset sekä EU:n GMP-ohjeiston puhtausluokan A vaatimukset sekä lepotilassa että työskentelyn aikana. Laitteen on ratkaisuiltaan sovelluttava sijoitettavaksi EU:n GMP-ohjeiston puhdastilaluokkaan B. Toimittajan on validoinnilla osoitettava, että laitteisto täyttää edellä mainitut vaatimukset Tietopyyntöön vastaaminen: Vastaukset pyydämme lähettämään sähköpostitse 3.5. klo 12:00 osoitteeseen: Minna.Helin-Tanninen@kuh.fi

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
1.9.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.4.2019
«« Tillbaka