«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus : Valtion taloudellinen tutkimuskeskus - Työterveyshuollon palvelut DPS, sisäinen kilpailutus

18.04.2019 16:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-008728
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 078-188159

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Nationellt registreringsnummer:0809880-7
Postadress:PL 1279
Postnummer:00101
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:kilpailutus@hansel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)https://vatt.fi/etusivu
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus - Työterveyshuollon palvelut DPS, sisäinen kilpailutus
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Företagshälsovård. (85147000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on työterveyshuollon palvelut.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 114000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on työterveyshuollon palvelut.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 147-337320

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus - Työterveyshuollon palvelut DPS, sisäinen kilpailutus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:5
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Suomen Terveystalo Oy
Nationellt registreringsnummer:1093863-3
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:240000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:114000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.4.2019
«« Tillbaka