«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus : Yhteishankintakoulutus - Lakeuden kutsu, teollisuuden osaajaksi

17.04.2019 16:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-008714
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 077-184243

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 156
Postnummer:60100
Ort:Seinäjoki
Land:Finland
Kontaktperson:Eliisa Rissanen
Telefon:+358 295027603
E-post:eliisa.rissanen@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Yhteishankintakoulutus - Lakeuden kutsu, teollisuuden osaajaksi
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vuxen- och annan undervisning. (80400000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on järjestänyt tarjouskilpailun laajasta yhteishankintakoulutuksen kokonaisuudesta valmistavan teollisuuden ammattitaitoisen työvoiman tarpeisiin yhteistyössä Barona Teollisuus Oy:n kanssa. Koulutusta toteutetaan Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Hankinnan sisältö ja tavoitteet on kuvattu tarjouspyynnön palvelukuvauksessa (liite 1). Hankinnalla on perustettu puitejärjestelyn, johon on valittu yksi toimittaja.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1050000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Koulutusta toteutetaan Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan TE-toimistojen alueella.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Räätälöityjä RekryKoulutuksia valmistavan teollisuuden osaajaksi yhteistyössä Barona Teollisuus Oy:n kanssa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan TE-toimiston toiminta-alueella. Pohjanmaan TE-toimiston toiminta-alue on Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Koulutus voi sisältää soveltuvin osin myös TäsmäKoulutusta

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 243-556687

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
1698/8/2019
Benämning på upphandlingen:
Yhteishankintakoulutus - Lakeuden kutsu, teollisuuden osaajaksi

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Sedu Education Oy
Nationellt registreringsnummer:2791670-5
Ort:Seinäjoki
Land:Finland
Nuts-kod:Etelä-Pohjanmaa (FI194)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:1050000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:1050000.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17.4.2019
«« Tillbaka