«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Rättelse:
Helsingin kaupunginkanslia : Esitystekniikan laitteet ja palvelut (DPS)

16.04.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-008568
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 076-180808

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunginkanslia
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 700
Postnummer:00099
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Raili Alanko
Telefon:+358 931031764
E-post:raili.alanko@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/hank
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 700
Postnummer:00099
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
E-post:raili.alanko@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/hank

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Esitystekniikan laitteet ja palvelut (DPS)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning. (32000000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on esitystekniikan laitteiden ja niihin liittyvien palvelujen hankinta. Helsingin kaupungin yksiköt toteuttavat hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on 3 osaluetta. Tarjoaja voi osallistua sisäisiin kilpailutuksiin vain niillä osa-alueilla, joihin se tulee hyväksytyksi. Osa-alueet: 1. Laitteet ja asennukset 2. Asiakaspalvelut 3. Tuki- ja huoltopalvelut

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.4.2019

Avsnitt VII: Ändringar

VII.2) Övriga upplysningar:

11.4.2019 - Rikosrekisteriotteet saavat olla enintään 12 kk vanhoja. - Liitetiedostona sopimusluonnoksen tietoturvallisuusliite. 16.4.2019 Korjattu osa-alueen 2 Asiantuntijapalvelut referenssivaatimuksessa ollut kirjoitusvirhe. Oikea vaatimus: Tarjoajalla tulee olla osallistumishakemuksen jättämistä edeltävältä 12 kuukaudelta kokemusta vähintään kahdesta (2) esitystekniikan suunnittelutoimeksiannosta, jonka kummankin perusteella on hankittu vähintään 50 000 euron (alv 0 %) arvosta esitystekniikkaa ja asennuspalveluita.

«« Tillbaka