«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : MARKKINAVUOROPUHELU: Maanteiden hoitourakat 2020 - 2025

17.04.2019 16:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-008551
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 077-183339

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Katja Levola
E-post:katja.levola@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)www.ely-keskus.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
MARKKINAVUOROPUHELU: Maanteiden hoitourakat 2020 - 2025
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning. (50230000-6)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

MARKKINAVUOROPUHELU: Maanteiden hoitourakat 2020 - 2025

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

MARKKINAVUOROPUHELU: Maanteiden hoitourakat 2020 - 2025

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
15.10.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Kyseessä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, vaan maanteiden hoitourakkamallia koskeva markkinavuoropuhelu, jonka tarkoituksena on käynnistää vuoropuhelu palveluntuottajien sekä käyttäjien eturyhmien kanssa. Tietopyyntö ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa.

Tällä markkinavuoropuhelulla on tarkoitus kartoittaa palvelun markkinoita sekä selvittää tehtävään hankintaan liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on saada kattavasti asiaa koskevaa tietoa, jotta tarjouskilpailut voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lisätietoa maanteiden hoitourakoiden 2020 - 2025 markkinavuoropuhelusta saa Väyläviraston internetsivulta https://vayla.fi/palveluntuottajat/hankinnat/tieurakat/ajankohtaista-tieurakoiden-kilpailutuksessa.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16.4.2019
«« Tillbaka