«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Senaatti-kiinteistöt, Itä-Suomen alue : Olavinlinna, Savonlinnan oopperajuhlien katoksen kankaan ja valoverhojen uusiminen, A13361

26.04.2019 17:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-008548
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 083-196508

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Senaatti-kiinteistöt, Itä-Suomen alue
Nationellt registreringsnummer:1503388-4
Postadress:Kallanranta 11
Postnummer:70100
Ort:Kuopio
Land:Finland
Kontaktperson:Virve Wright
Telefon:+358 406651146
E-post:virve.wright@senaatti.fi
Nuts-kod:Savonlinna (K740)
Allmän adress: (URL)www.senaatti.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

annan adress:

Officiellt namn:Suomen Controlteam Oy
Nationellt registreringsnummer:0892064-6
Postadress:Yrittäjänkatu 2
Postnummer:50130
Ort:Mikkeli
Land:Finland
Kontaktperson:Jarmo Eevala
Telefon:+358 406716640
E-post:jarmo.eevala@suomenct.fi
Nuts-kod:Savonlinna (K740)
Allmän adress: (URL)www.suomenct.fi
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) www.buildercom.fi

till ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Valtion liikelaitos
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Olavinlinna, Savonlinnan oopperajuhlien katoksen kankaan ja valoverhojen uusiminen, A13361
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
"Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)." (44000000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Olavinlinna, Savonlinnan oopperajuhlien katsomon nykyisen katoksen kankaan ja valoverhojen uusiminen.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Savonlinna (K740)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Savonlinnassa sijaitsevan Olavinlinnan oopperajuhlien katsomon katteen nykyisen kankaan ja valoverhojen uusiminen.

Ilmakuva katoksesta on saatavilla sähköpostilla. Jos haluat saada ilmakuvan, niin pyydä se osoitteesta jarmo.eevala@suomenct.fi.

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Hinta100
Pris 100
II.2.6) Uppskattat värde
800000 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.9.2019 - 31.3.2020
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Kohteeseen on mahdollista tutustua kesällä 2019, kun kate on pystytetty. Näyttö Olavinlinnassa pidetään tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Hankinnasta kiinnostuneita pyydetään ilmoittamaan etukäteen osallistumisesta ja toimittamaan yhteystietonsa ( Yrityksen virallinen nimi ja yhteyshenkilön tiedot sähköpostiosoitteineen) 3.6.2019 klo 16.00 mennessä jarmo.eevala@suomenct.fi.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
28.6.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset on oltava kunnossa.

Tarjouspyynnössä määritetään kelpoisuusehdot mm. huollon vasteaika, työmaakieli, materiaalivaatimukset.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:

Ennakkoilmoitukseen vastaaminen ei sido vastaajaa eikä ole edellytys myöhemmin tulevaan hankintamenettelyyn osallistumiselle.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
26.4.2019
«« Tillbaka