«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Hollolan kunta : Koululaiskuljetusten hallinnointipalvelu ja toiminnanohjausjärjestelmä

16.04.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-008522
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 076-180857

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Hollolan kunta
Nationellt registreringsnummer:0146248-5
Postadress:Virastotie 3
Postnummer:15870
Ort:Hollola
Land:Finland
Kontaktperson:Nicholas Nyman
Telefon:+358 447801415
E-post:nicholas.nyman@hollola.fi
Fax:+358 038801474
Nuts-kod:Päijät-Häme (FI1C3)
Allmän adress: (URL)http://www.hollola.fi
Upphandlarprofil: (URL)http://www.hollola.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hollola

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hollola?id=234708&tpk=5241e2e2-8320-449a-8bbc-a8f5c0308b2a

till ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Koululaiskuljetusten hallinnointipalvelu ja toiminnanohjausjärjestelmä
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Koululaiskuljetusten hallinointipalvelu ja toiminnanohjausjärjestelmä.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Päijät-Häme (FI1C3)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Koululaiskuljetusten hallinointipalvelu ja toiminnanohjausjärjestelmä -

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
450000.00 EUR
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
6.5.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tilaajavastuulain mukaiset laajat tarkistukset tehdään. Käytetään tarjoajaa arvioitaessa Suomen Asiakastieto Oy: n raportteja tarjoajan taloudellisen tilanteen selvittämiseksi ja arvioimiseksi.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.5) Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:
1.8.2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
Officiellt namn:Hollolan kunta
Postadress:Virastotie 3
Postnummer:15870
Ort:Hollola
Land:Finland
Telefon:+358 447801415
E-post:nicholas.nyman@hollola.fi
Internetadress:http://www.hollola.fi
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn:Hollolan kunta / Hyvinvoinnin palvelualue
Postadress:Virastotie 3
Postnummer:15870
Ort:Hollola
Land:Finland
Telefon:+358 447801415
E-post:nicholas.nyman@hollola.fi
Internetadress:http://www.hollola.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15.4.2019
«« Tillbaka