«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Rättelse:
Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut : Kunnallistekniikan yleis- ja rakennussuunnittelu

16.04.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-008494
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 076-181667

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Nationellt registreringsnummer:0187690-1
Postadress:PL 32 (Solistinkatu 2)
Postnummer:90015
Ort:Oulun kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Heidi Ojamaa
Telefon:+358 401427303
E-post:hankintapalvelut@monetra.fi
Nuts-kod:Oulu (K564)
Allmän adress: (URL)https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/yhdyskunta-ja-ymparistopalvelut#

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kunnallistekniikan yleis- ja rakennussuunnittelu
Referensnummer:
OUKA/6362/10.03.01.01/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Stadsplanering och landskapsvård. (71400000-2)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat Oulun kaupungin rakennuttamisen ja suunnittelun konsultointipalvelut. Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu perustettaessa seuraaviin luokkiin: 1. Yleis- ja maankäytön suunnittelu 2. Liikenneväylien suunnittelu 3. Puistojen ja leikkipuistojen suunnittelu 4. Veneväylien, pienvenesatamien ja laitureiden suunnittelu 5. Siltojen, tukimuurien ym. taitorakenteiden suunnittelu 6. Maastomittausten ja maaperätutkimusten työsuunnittelu, geotekninen suunnittelu ja rakennettavuusselvitykset 7. Valaistus- ja sähkösuunnittelu 8. Liikennevalojen ja liikennetelematiikan suunnittelu 9. Joukkoliikenteen suunnittelu 10. Muut kunnallistekniikan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät asiantuntijatehtävät

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15.4.2019

Avsnitt VII: Ändringar

VII.2) Övriga upplysningar:

Muut tiedot - Päätöksenteon perusteet - Laadun osuus vertailukriteereistä -kohtaa on muutettu seuraavasti: vertailu tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, jolloin vertailukriteereinä ovat hinta ja laatu. Laadun osuus vaihtelee 0-80 % välillä.

«« Tillbaka