«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet:
Keskusrikospoliisi : Sopimus tutkintaohjelmistojen ja niiden lisenssien toimittamisesta palveluineen

17.04.2019 16:15
Meddelandenummer i HILMA: 2019-008478
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 077-184561

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Officiellt namn Keskusrikospoliisi
Nationellt id 0245434-8
Postaddress PL 285
Ort Vantaa
Land Finland
E-post kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi
Upphandlande myndighethttps://www.poliisi.fi/keskusrikospoliisi
I.2 Typ av upphandlande myndighet
Annan: Valtion keskushallintoviranomainen
I.3 Huvudsaklig verksamhet

Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1 Beskrivning
II.1.1 Den upphandlande myndighetens/enhetens benämning på upphandlingen

Sopimus tutkintaohjelmistojen ja niiden lisenssien toimittamisesta palveluineen

II.1.2 Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Typ av upphandling Tjänster
II.1.4 Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen

Hankinnan kohteena ovat Asiakkaalla ja toimipisteillä käytössä olevien valmisohjelmistojen ylläpito-, tuki- ja ohjelmistorekisteripalvelut. Hankinnan kohteeseen sisältyy myös käytössä olevat valmisohjelmistot ja niiden uudet lisenssit sekä Toimittajan valikoimissa olevat muut valmisohjelmistot ja niiden lisenssit, joita käytetään sopimuksen kohdassa 3.3 kuvatussa tarkoituksessa, ja näiden ylläpito-, tuki- ja ohjelmistorekisteripalvelut.

II.1.5 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): Huvudobjekt
Huvudordlista
Stödtjänster för programvara. (72261000-2)
II.1.5 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): Tilläggsobjekt
Huvudordlista
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
II.2 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten
II.2.1 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten

1200000 - 1800000 EUR

Inkl. moms: Nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1 Typ av förfarande
IV.1.1 Typ av förfarande
Påskyndat selektivt
IV.2 Tilldelningskriterier
IV.2 Tilldelningskriterier

Det ekonomist mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till

Jämförelsegrunder Viktning
1. Hinta 85
2. Laatu 15
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

2019/S 009-017701

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning
Sopimus tutkintaohjelmistojen ja niiden lisenssien toimittamisesta palveluineen
V.2 Information om anbuden

2

V.3 Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller
Officiellt namn Moonsoft Oy
Nationellt id 1912540-1
Postaddress Kimmeltie 3
Postnummer 02110
Ort ESPOO
Land Finland
V.4 Upplysningar om kontraktets värde

Det slutliga totala värdet av kontraktet:

1200000 - 1800000 EUR

Inkl. moms: Nej

V.5 Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3 Överprövningsförfaranden

VI.3.1 Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postaddress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Ort Helsinki
Land Finland
Telefon +358295643300
E-post markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.3.3 Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn Keskusrikospoliisi
Postaddress PL 285
Ort Vantaa
Land Finland
E-post kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi
VI.4 Datum då meddelandet sänts
16.4.2019
«« Tillbaka