«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Förhandsmeddelande):
Vantaan kaupunki : TIETOPYYNTÖ CoHeWe-hanke 6Aika: Puheterapian itsenäisen harjoittelun palvelu

15.04.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-008464
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 075-179278

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Förhandsmeddelande
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Vantaan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0124610-9
Postadress:PL 1100
Postnummer:01030
Ort:Vantaan kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Kirsi Grym
E-post:kirsi.grym@vantaa.fi
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Allmän adress: (URL)http://www.vantaa.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
TIETOPYYNTÖ CoHeWe-hanke 6Aika: Puheterapian itsenäisen harjoittelun palvelu
Referensnummer:
VD/9488/00.01.04.04/2017
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä on toinen tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Vantaan kaupunki kutsuu palveluntuottajia markkinavuoropuheluun, jonka aiheena on puheterapian kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutuksen kehittämisyhteistyössä. Tämä kehittämisyhteistyö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Aikaisempaan tietopyyntöön vastanneet yritykset ovat mukana vertailussa. Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Vantaan kaupungin kanssa osana 6Aika: Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta (hanke numero: A74215). Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsinki, Tampere ja Oulu. Lisätietoja hankkeen sisällöstä löydätte osoitteesta: www.cohewe.eu.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Vantaa (K092)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian tai palvelun toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote vai palvelu), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja mahdollisuus pysyväksi ratkaisuksi), käytettävyys, kustannusvaikutus, tietoturva ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4 sivua. Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä mm. kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja ja markkinavuoropuheluun kutsutaan enintään 10 palveluntuottajaa. Osallistuvan yrityksen tulee olla Suomessa rekisteröitynyt Y-tunnuksen omaava yritys. Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 6.5.2019, klo 10:00 mennessä osoitteeseen kirsi.grym@vantaa.fi Lisätiedot tietopyynnöstä: Kirsi Grym, projektipäällikkö kirsi.grym@vantaa.fi p. 040 357 0313

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Markkinavuoropuhelu toteutetaan antamalla mukaan valittaville palvelutuottajalle tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (n. 5min) ja saada siitä palautetta (n. 10 min) paikalla olevalta asiantuntijaraadilta. Markkinavuoropuhelu järjestetään toukokuussa. Kuvauksen toimittaneet yritykset saavat tarkemman tiedon tapahtumasta sähköpostiinsa 10.5.2019 mennessä.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
31.5.2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tämä on toinen tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Vantaan kaupunki kutsuu palveluntuottajia markkinavuoropuheluun, jonka aiheena on puheterapian kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutuksen kehittämisyhteistyössä. Tämä kehittämisyhteistyö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Aikaisempaan tietopyyntöön vastanneet yritykset ovat mukana vertailussa. Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Vantaan kaupungin kanssa osana 6Aika: Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta (hanke numero: A74215). Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsinki, Tampere ja Oulu. Lisätietoja hankkeen sisällöstä löydätte osoitteesta: www.cohewe.eu. Tällä hetkellä haasteena on se, että puheterapian kotiharjoittelu on yksipuolista ja erityisesti lasten motivointi siihen on vaikeaa. Kotiharjoitukset ovat usein paperisia, kun teknologia mahdollistaisi monenlaisia digitaalisia harjoitteluympäristöjä. Tällä hetkellä käytössä olevat tekniset ratkaisut alkavat olla vanhentuneita. Osana haastetta on myös monikulttuurinen väestö, joka lisääntyy koko ajan. Uudet tekniset ratkaisut voisivat motivoida ja auttaa myös monikielisiä vanhempia tukemaan kotiharjoittelua. Kehittämisyhteistyöllä etsitään ratkaisua, joka nimenomaan tukisi itsenäistä puheterapian harjoittamista ryhmissä ja/tai kotona motivoiden, sekä innostaen oppimaan, jopa ilman erillistä aikuisen henkilön ohjausta. Myös palautteen saaminen oikein suoritetusta tehtävistä on puheterapiassa keskinäisessä ja tärkeässä roolissa. Vantaalla yhteiskehittäminen toteutetaan Vantaan kuntoutusyksikössä. Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilu jakson kesto on enintään 6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön tuen enimmäishinta valitulle yhteistyökumppani yritykselle on 4 000 euroa. Yritys vastaa verojen ja työnantajamaksujen suorittamisesta. Erillisiä korvauksia kuten esim. markkinavuoropuheluun, kehittämistyöhön osallistumisesta ja kuvausten laatimisesta ei korvata. Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian tai palvelun toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote vai palvelu), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja mahdollisuus pysyväksi ratkaisuksi), käytettävyys, kustannusvaikutus, tietoturva ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua. Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä mm. kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja ja markkinavuoropuheluun kutsutaan enintään 10 palveluntuottajaa. Osallistuvan yrityksen tulee olla Suomessa rekisteröitynyt Y-tunnuksen omaava yritys. Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 6.5.2019, klo 10:00 mennessä osoitteeseen kirsi.grym@vantaa.fi Markkinavuoropuhelu toteutetaan antamalla mukaan valittaville palvelutuottajalle tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (n. 5min) ja saada siitä palautetta (n. 10 min) paikalla olevalta asiantuntijaraadilta. Saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja kehittämisyhteistyöstä lopulliset kuvaukset, joiden perusteella valitaan kehittämiseen mahdollinen yhteistyökumppani. Markkinavuoropuhelu järjestetään toukokuussa. Kuvauksen toimittaneet yritykset saavat tarkemman tiedon tapahtumasta sähköpostiinsa 10.5.2019 mennessä. Lisätietoa puheterapian tarpeesta johtava puheterapeutti va. Susanna Surakka susanna.surakka@vantaa.fi, p. 050 312 4391 Lisätiedot tietopyynnöstä: Kirsi Grym, projektipäällikkö kirsi.grym@vantaa.fi p. 040 357 0313 Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) www.cohewe.eu | #cohewe

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15.4.2019
«« Tillbaka