«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Tampereen Tilapalvelut Oy : Ilmanvaihtolaitteiden suodattimet

15.04.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-008456
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 075-177291

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Tampereen Tilapalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2863261-6
Postadress:Särkijärvenkatu 1
Postnummer:33840
Ort:Tampere
Land:Finland
Kontaktperson:Krista Sillman
Telefon:+358 444863861
E-post:krista.sillman@tuomilogistiikka.fi
Nuts-kod:Pirkanmaa (FI197)
Allmän adress: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=234742&tpk=0ec570e1-0d10-4467-9d22-73e0c04c8e7d
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Tilapalvelut
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Tilapalvelut

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Ilmanvaihtolaitteiden suodattimet
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Luftfilter. (42514310-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä on ennakkoilmoitus. Tampereen Tilapalvelut Oy:n käyttöön tulevat ilmanvaihtolaitteiden suodattimet. Hankinnasta tullaan perustamaan dynaaminen hankintajärjestelmä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tampereen Tilapalvelut Oy:n käyttöön tulevat ilmanvaihtolaitteiden suodattimet. Hankinnasta tullaan perustamaan dynaaminen hankintajärjestelmä.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
20.5.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Asiakirjoissa.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Asiakirjoissa.

Eventuella minimistandardnivåer:

Asiakirjoissa.

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Asiakirjoissa.

Eventuella minimistandardnivåer:

Asiakirjoissa.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15.4.2019
«« Tillbaka