«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Puolustushallinnon rakennuslaitos : YMPÄRISTÖTUTKIMUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT

15.04.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-008450
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 075-178170

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Puolustushallinnon rakennuslaitos
Nationellt registreringsnummer:0988874-7
Postadress:Isoympyräkatu 10
Postnummer:49400
Ort:Hamina
Land:Finland
Kontaktperson:Merja Mäkilä
Telefon:+358 299831063
E-post:merja.makila@phrakl.fi
Fax:+358 299831251
Nuts-kod:Hamina (K075)
Allmän adress: (URL)http://www.phrakl.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=233774&tpk=728c2e45-ae45-47c0-8fbb-45a81f64e41c
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
YMPÄRISTÖTUTKIMUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT
Referensnummer:
990/0400/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Miljötekniska konsulttjänster. (71313000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ympäristötutkimuksiin ja ympäristösuunnitteluun liittyvät asiantuntijapalvelut puolustusvoimien ja Rakennuslaitoksen kohteissa koko maan laajuisesti keskusyksikön (Kyks) ja palveluyksiköiden (Pyks) käyttöön sopimuksen voimassaoloaikana.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut pilaantuneen maan tutkimuksiin ja kunnostamiseen sekä ympäristönsuojelurakenteisiin (ampumaradat, ampuma- ja harjoitusalueet) liittyvissä hankkeissa. Kilpailutus kohdistuu julkisiin ja suojaustason IV kohteisiin. Kaikilta valittavilta toimittajilta edellytetään kykyä käsitellä ja säilyttää suojaustason IV aineistoa myös sähköisesti.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
3000000.00 EUR
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
21.5.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Ilmoitetaan tarjouspyynnössä.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 4

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.5) Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet:
1.1.2020

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15.4.2019
«« Tillbaka