«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky : Tyks Vakka-Suomen sairaalan puhdasvesijärjestelmäurakka

15.04.2019 10:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-008429

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Ett meddelande om att avbryta upphandlingsförfarandet
Nummer på ursprungligt meddelande om upphandling
2019-006113
Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Tyks Vakka-Suomen sairaalan puhdasvesijärjestelmäurakka, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky
FO-nummer 0828255-9
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri kuntayhtymä
Kontaktpersoner Reetta Kaituri
Gatuadress Kiinanmyllynkatu 4-8
Postnummer 20521
Postanstalt PL52
Land Finland
Telefon +358505115010
E-postadress reetta.kaituri@tyks.fi
Webbadress (URL) http://www.vsshp.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varuupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Tyks Vakka-Suomen sairaalan puhdasvesijärjestelmäurakka
Kort beskrivning av upphandlingen

Hankinnan kohteena on Turun yliopistollisen keskussairaalan Vakka-Suomen sairaalan puhdasvesijärjestelmäurakka, joka käsittää puhdasvesilaitteen sekä uuden kaksoiskonsentraattijärjestelmän.

Kohde: Tyks Vakka-Suomen sairaala M-rakennus

Osoite: Terveystie 2, 23500 Uusikaupunki

Järjestelmän pääosat ovat esikäsittely, kaksoiskäänteisosmoosilaitteisto, kiertopumput, ohjausjärjestelmä ja konsentraattijärjestelmä kiertoputkistoineen. Nykyinen puhdasvesiputkisto säilyy ennallaan. Konsentraattijärjestelmän putket kytketään dialyysipilareihin toimittajan toimesta.

Vesijärjestelmän tarkoitus on tuottaa ja kierrättää käyttöpisteillä puhdasta vettä dialyysihoitoa varten. Sen on täytettävä kaikki Käyttäjävaatimukset-dokumentissa esitetyt standardit ja määräykset.

Hankinnan laajuus ja tekniset vaatimukset ilmenevät tarjouspyynnön liitteenä olevista asiakirjoista.

Huvudföremål
Huvudordlista
Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas). (38000000-5)
Huvudordlista
Rörsystem. (44162000-3)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Uusikaupunki (K895)

Grunder för beslut om att avbryta förfarandet

Ytterligare upplysningar

Tyks Vakka-Suomen sairaalan puhdasvesijärjestelmähankinta keskeytetään, koska saatu tarjous ylittää merkittävästi hankkeelle varatun määrärahan.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka