«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Kymenlaakson Partiopiiri ry : Ruokailukatos

15.04.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-008403
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 075-176867

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kymenlaakson Partiopiiri ry
Nationellt registreringsnummer:0280817-7
Postadress:Varuskuntakatu 8
Postnummer:45100
Ort:KOUVOLA
Land:Finland
Kontaktperson:Petteri Leinonen
Telefon:+358 400107405
E-post:petteri.leinonen@leinonen.eu
Nuts-kod:Kouvola (K286)
Allmän adress: (URL)https://www.partio.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-008403/attachments

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas

till ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Aatteellinen yhdistys
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Nuorisotoiminta

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Ruokailukatos
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7), Metaller (AA01-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Leirialueen ruokailukatos

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Anläggningsarbete. (45000000-7), Metaller (AA01-1)
II.2.3) Plats för utförande
Kouvola (K286)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Leirialueen ruokailukatos

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Ruislehdonmäen leirialueen kehittämishanke
II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Leirialueen ruokailukatos

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
2.5.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarjouksen tekijän on täytettävä tilaajavastuulain edellyttämät yhteis-kunnalliset vaateet. Kelpoisuus arvioidaan alla vaadittujen tarjouksen liitteiden perusteella.

Tarjouksen tekijän on liitettävä urakkatarjoukseensa seuraavat todistukset:

1. selvitys yrityksen merkinnästä ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverollisten rekisteriin

2. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty

3. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty

4. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

5. kaupparekisteriote

6. todistus tapaturmavakuutuksesta

7. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Todistuksia voi korvata esim. Tilaajavastuu.fi tai Rakentamisen laatu Ry:n yritysraporteilla, joissa on vastaavat tiedot.

8. Lisäksi urakoitsijan on liitettävä tarjoukseen vakuutus siitä, että sitä tai sen johtohenkilöitä ei rasita hankintadirektiivin artiklan 57 mukainen pakollinen poissulkemisperuste.

Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.4.2019
«« Tillbaka