«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Rättelse:
Helsingin kaupunginkanslia : Esitystekniikan laitteet ja palvelut (DPS)

11.04.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-008178
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 073-172760

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunginkanslia
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 700
Postnummer:00099
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Raili Alanko
Telefon:+358 931031764
E-post:raili.alanko@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/hank
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 700
Postnummer:00099
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
E-post:raili.alanko@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/hank

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Esitystekniikan laitteet ja palvelut (DPS)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning. (32000000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on esitystekniikan laitteiden ja niihin liittyvien palvelujen hankinta. Helsingin kaupungin yksiköt toteuttavat hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on 3 osaluetta. Tarjoaja voi osallistua sisäisiin kilpailutuksiin vain niillä osa-alueilla, joihin se tulee hyväksytyksi. Osa-alueet: 1. Laitteet ja asennukset 2. Asiakaspalvelut 3. Tuki- ja huoltopalvelut

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11.4.2019

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till

VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Avsnitt nummer: II.1.4
Plats där texten ska ändras: Lyhyt kuvaus

I stället för:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on esitystekniikan laitteiden ja niihin liittyvien palvelujen hankinta. Helsingin kaupungin yksiköt toteuttavat hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on 3 osaluetta. Tarjoaja voi osallistua sisäisiin kilpailutuksiin vain niillä osa-alueilla, joihin se tulee hyväksytyksi. Osa-alueet: 1. Laitteet ja asennukset 2. Asiakaspalvelut 3. Tuki- ja huoltopalvelut

Ska det stå:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on esitystekniikan laitteiden ja niihin liittyvien palvelujen hankinta. Helsingin kaupungin yksiköt toteuttavat hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on 3 osa-aluetta. Tarjoaja voi osallistua sisäisiin kilpailutuksiin sillä osa-alueella, johon se tulee hyväksytyksi. Osa-alueet: 1. Laitteet ja asennukset 2. Asiakaspalvelut 3. Tuki- ja huoltopalvelut

VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Avsnitt nummer: II.1.6
Plats där texten ska ändras: Tarjoukset voivat koskea

I stället för:

Kaikkia osia

Ska det stå:

Vain yhtä osaa

VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Avsnitt nummer: VI.3
Plats där texten ska ändras: Lisätiedot

I stället för:

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemusten jättämiselle on varattu aikaa 1.5.2019 saakka. Tänä aikana dynaamisesssa hankintajärjestelmässä ei julkaista tarjouspyyntöjä. Osallistumishakemuksia voi jättää koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan. Asiakas voi käyttää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaista sähköistä huutokauppaa hankkiessaan tässä DPS:ssä tarkoitettuja tuotteita ja palveluja.

Ska det stå:

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemusten jättämiselle on varattu aikaa 12.5.2019 saakka. Tänä aikana dynaamisesssa hankintajärjestelmässä ei julkaista tarjouspyyntöjä. Osallistumishakemuksia voi jättää koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan. Asiakas voi käyttää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaista sähköistä huutokauppaa hankkiessaan tässä DPS:ssä tarkoitettuja tuotteita ja palveluja.

VII.2) Övriga upplysningar:

- Rikosrekisteriotteet saavat olla enintään 12 kk vanhoja. - Liitetiedostona sopimusluonnoksen tietoturvallisuusliite.

«« Tillbaka