«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård : Distansmedicinska tjänster

09.04.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-007930
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 071-168829

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård
Nationellt registreringsnummer:2223170-7
Postadress:Eriksvägen 15
Postnummer:66100
Ort:Malax
Land:Finland
Kontaktperson:Jarkko Pirttiperä
Telefon:+358 505599881
E-post:jarkko.pirttipera@kviisi.fi
Nuts-kod:Österbotten (FI195)
Allmän adress: (URL)http://www.kfem.fi/
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Distansmedicinska tjänster
Referensnummer:
49/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård upphandlar följande distansmedicinska tjänster:

1. distansmedicinska tjänster till äldrevårdsenheter;

2. distansmedicinskt stöd till hemvården;

3. distansmedicinskt stöd till bäddavdelningar under jourtid;

4. distansmedicinskt stöd till minnesdiagnostiken;

5. specialistkompetens till den regionala geriatriska polikliniken.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2937792 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Österbotten (FI195)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Se anbudsförfrågan

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 237-542254

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Avtal om leverans av distansmedicinska tjänster

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21.2.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Pihlajalinna Terveys Oy
Nationellt registreringsnummer:2303024-5
Postadress:Keilaranta 1, 6. krs
Postnummer:02150
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Finland (FI)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:2937792 EUR
Kontraktets/delens totala värde:2937792 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Marknadsdomstolen
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsingfors
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
9.4.2019
«« Tillbaka