«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Loviisan kaupunki : Loviisan kaupungin työterveyshuollon hankinta

09.04.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-007858
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 071-168824

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Loviisan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0203263-9
Postadress:Mannerheiminkatu 4, PL 77
Postnummer:07901
Ort:Loviisa
Land:Finland
Kontaktperson:Anne Saarnio-Jokinen
Telefon:+358 195551
E-post:kaupunki@loviisa.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.loviisa.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Loviisan kaupungin työterveyshuollon hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Företagshälsovård. (85147000-1)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Työterveyshuollon palvelut Loviisan kaupungin henkilöstölle. Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan järjestämisvastuulla olevien, kuntien alueella toimivien yritysten, maatalousyrittäjien, omaa työtä tekevien, yhdistysten ja muiden julkisten ja yksityisten organisaatioiden työterveyshuollon palvelut kunnan lakisääteisen järjestämisvastuun edellyttämällä tavalla.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2000000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Läkarvård och tillhörande tjänster. (85120000-6)
Tjänster utförda av vårdpersonal. (85141000-9)
Sjukgymnasttjänster. (85142100-7)
Medicinsk bildbehandling. (85150000-5)
Laboratorietjänster. (71900000-7)
Psykiatrisk eller psykologisk vård. (85121270-6)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ovat työterveyshuollon palvelut Loviisan kaupungin henkilöstölle. Hankinnan kohteena ovat myös Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan järjestämisvastuulla olevien, kuntien alueella toimivien yritysten, maatalousyrittäjien, omaa työtä tekevien, yhdistysten ja muiden julkisten ja yksityisten organisaatioiden työterveyshuollon palvelut kunnan lakisääteisen järjestämisvastuun edellyttämällä tavalla. Tilaajan tarkoituksena on löytää yksi palveluntuottaja vastaamaan työterveyshuollon palvelun tuottamisesta edellä mainituille tahoille. Palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimusta voidaan jatkaa 24 kuukauden optiokaudella.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 210-480989

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Loviisan kaupungin työterveyshuollon hankinta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Mehiläinen Oy
Nationellt registreringsnummer:FI19275565
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:2000000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:2000000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn:Loviisan kaupunki
Postadress:Mannerheiminkatu 4, PL 77
Postnummer:07901
Ort:Loviisa
Land:Finland
E-post:kaupunki@loviisa.fi
Internetadress:http://www.loviisa.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
8.4.2019
«« Tillbaka