«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Förhandsmeddelande):
Vantaan kaupunki : Tietopyyntö: LASTENSUOJELUN JA SOSIAALIHUOLLON TUKIPALVELUJEN HANKINTA

08.04.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-007780
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 070-166341

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Förhandsmeddelande
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Vantaan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0124610-9
Ort:Vantaan kaupunki
Land:Finland
E-post:soster.hankinnat@vantaa.fi
Nuts-kod:Vantaa (K092)
Allmän adress: (URL)http://www.vantaa.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Tietopyyntö: LASTENSUOJELUN JA SOSIAALIHUOLLON TUKIPALVELUJEN HANKINTA
Referensnummer:
VD/1937/02.08.00.00/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9), Socialtjänst (DA28-5), Socialt arbete (DA29-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tarkentava markkinakartoitus eli tietopyyntö. Varsinainen tarjouskilpailu on tarkoitus järjestää syksyllä 2019. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää lastensuojelun tukipalvelujen hankintaan liittyviä kysymyksiä. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti hankittavan palvelun saatavuutta ja ominaisuuksia koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Palveluiden kohderyhmänä ovat vanhemmat ja 0-17-vuotiaat lapset sekä 18-25-vuotiaat jälkihuoltonuoret. Palveluja annetaan perheille määräaikaisena lastensuojelun ja sosiaalihuollon tukitoimena. Palvelut suunnitellaan ja toteutetaan aina lapsen ja perheen tarpeen mukaan. Työskentelyssä on raportointivastuu sosiaalityöntekijälle/omatyöntekijälle, joten palveluntuottajalla on oltava jokin hyväksytty asiakastietojärjestelmä, jolla varmistetaan asianmukainen raportointi ja tietoturva.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ammatillinen tukihenkilötoiminta
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Socialvård och tillhörande tjänster. (85300000-2), Socialtjänst (DA28-5), Socialt arbete (DA29-8)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ammatillisella tukihenkilötoiminnalla tarkoitetaan pääsääntöisesti 10–17- vuotiaan lapsen kanssa tehtävää aikuisjohtoista ammatillista tukityötä, kuten keskusteluapua sekä yhdessä tekemistä ja toimimista. Ammatillinen tukihenkilötoiminta on asiakassuunnitelman mukaisesti sovittua muutokseen pyrkivää, tukea antavaa, kontrolloivaa ja ohjaavaa työtä lapsen/nuoren kanssa. Tavoitteena on nuoren ja hänen perheensä tukeminen, asiakkaan motivoiminen hoidon ja kuntoutuksen piiriin, asiakassuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin sitoutuminen ja sitouttaminen sekä muutoksen mahdollistaminen. Tuen tarvetta arvioidaan jatkuvasti yhdessä lapsen sekä hänen perheensä ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun omatyöntekijän kanssa. Työskentelyssä tulee huomioida asiakkaiden tarpeet ja joustavuus tapaamisaikojen ja kertojen suhteen.  Sähköpostin liitetiedostossa palveluntuottajan tulee esitellä lastensuojelun edellä mainittuihin palveluihin liittyvä palvelukonsepti (max kaksi A4-sivua)

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Pyydämme markkinakartoituksesta/tietopyynnön sisällöstä kiinnostuneita palveluntuottajia lähettämään kommentit sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi 9.5.2019 klo 12.00 mennessä. Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä "TIETOPYYNTÖ LASTENSUOJELUN JA SOSIAALIHUOLLON TUKIPALVELUJEN HANKINTA VD/1937/02.08.00.00/2019” ja yrityksen nimi.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Nuorten itsenäistymisen tuki ja tarvittaessa asunnon hankinta
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Socialvård och tillhörande tjänster. (85300000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tukityöllä tarkoitetaan nuoren sosiaalista kuntoutusta, jonka avulla nuorelle syntyy edellytykset itsenäiseen asumiseen, ammattiin ja elämänhallintaan. Nuoren itsenäistymisen tueksi tarvittava tukityö on tarkoitettu 16–25 –vuotiaille itsenäisesti asuville nuorille tai lastensuojelun asiakkaille sekä 16–25-vuotiaille jälkihuoltoon oikeutetuille nuorille ja heidän läheisverkostoilleen. Nuorilla voi olla esimerkiksi päihde-, väkivalta-, peliriippuvuus- tai mielenterveysongelmia sekä elämänhallinta- ja oppimisvaikeuksia tai vanhemmilla haasteita tarjota nuorelle tukea kotona.  Tavoitteena on nuoren itsenäistymisen tukeminen asumiseen, arkielämän perusasioista huolehtimiseen, opintoihin, työllistymiseen ja muihin nuoren yksilöllisiin tarpeisiin liittyviin kysymyksiin. Nuoret ovat asiakkaita, jotka ovat ilman tukea erityisessä riskissä syrjäytyä yhteiskunnasta siirtymävaiheessa itsenäiseen elämään. Tarvittaessa palveluntuottaja järjestää nuorelle hänen tarpeitaan vastaavan asumisen. 

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Pyydämme markkinakartoituksesta/tietopyynnön sisällöstä kiinnostuneita palveluntuottajia lähettämään kommentit sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi 9.5.2019 klo 12.00 mennessä. Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä "TIETOPYYNTÖ LASTENSUOJELUN JA SOSIAALIHUOLLON TUKIPALVELUJEN HANKINTA VD/1937/02.08.00.00/2019” ja yrityksen nimi.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Tehostettu perhetyö / Sosiaalihuollon mukainen perhetyö
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Socialvård och tillhörande tjänster. (85300000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Asiakkaat ovat lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkaita tai sosiaalihuollon asiakkaita. Asiakkaana on aina lapsi/lapset perheessä ja sitä kautta työskentely tapahtuu lapsilähtöisesti vanhempien/huoltajien sekä verkostojen kanssa. Työskentelyssä tulee huomioida asiakkaiden tarpeet ja joustavuus tapaamisajoissa ja käyntikerroissa sekä työskentelymenetelmissä. Tehostetun perhetyön osalta työskentely kohdistuu lastensuojelullista huolta herättäviin ongelmiin sekä perheiden elämän kriisitilanteisiin. Sosiaalihuollon perhetyön osalta työskentely kohdistuu erityistä tukea tarvitseviin ja varhaisen tuen perheisiin. Työskentelyllä pyritään ehkäisemään lapsen ja perheen syrjäytymistä sekä kiireellisten sijoitusten ja huostaanottojen tarvetta. Lastensuojelun perhetyössä työskentelyllä voidaan myös tukea lapsen sijoitusprosessin onnistumista suostumuksellisen huostaanoton onnistumiseksi tai tukea lapsen kotiutusta sijoituksen jälkeen.

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Pyydämme markkinakartoituksesta/tietopyynnön sisällöstä kiinnostuneita palveluntuottajia lähettämään kommentit sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi 9.5.2019 klo 12.00 mennessä. Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä "TIETOPYYNTÖ LASTENSUOJELUN JA SOSIAALIHUOLLON TUKIPALVELUJEN HANKINTA VD/1937/02.08.00.00/2019” ja yrityksen nimi.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Tukiviikonlopputoiminta
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Socialvård och tillhörande tjänster. (85300000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tukiviikonlopputoimintaa järjestetään lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain asiakkaana oleville lapsille ja se tukee erityisesti vaativahoitoisia lapsia.  Tukiviikonlopputoiminnassa toteutuu lapsen oikeus lapsuuteen, leikkiin, huolenpitoon ja siihen, että vanhemmat saavat omaan jaksamiseensa tukea. Tukiviikonloppuun osallistuvat lapset asuvat omassa kodissaan, mutta perheen jaksamista heikentävien tilanteiden myötä perheet tarvitsevat tukiviikonlopputoimintaa. Tukiviikonlopputoimintaa voidaan järjestää esimerkiksi perheessä, jossa perheen vanhemmilla on soveltuva ammatillinen osaaminen toimia tukivanhempana, ammatillisessa perhekodissa, ammatillisessa tukiperheessä tai lastensuojelulaitoksessa. Tukiviikonlopputoimintaa tarvitaan 1-17-vuotiaille lapsille. Pienten lasten kohdalla kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että lapsi ja tukiviikonlopun aikuiset voivat tutustua rauhassa, jolloin tutustumisvaiheessa lapsi käy tukiviikonloppupaikassa tavallista lyhyempiä aikoja. 

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Pyydämme markkinakartoituksesta/tietopyynnön sisällöstä kiinnostuneita palveluntuottajia lähettämään kommentit sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi 9.5.2019 klo 12.00 mennessä. Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä "TIETOPYYNTÖ LASTENSUOJELUN JA SOSIAALIHUOLLON TUKIPALVELUJEN HANKINTA VD/1937/02.08.00.00/2019” ja yrityksen nimi.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Lapsen ja nuoren lähiympäristöön vietävä sosiaalihuollon tuki koulunkäynnin turvaamiseksi
Del nr:
5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Socialvård och tillhörande tjänster. (85300000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sosiaalihuolto voi suunnitelmallisesti tukea lapsen koulunkäyntiä tai harrastustoimintaa. Lapsella on oikeus saada koulutusta, käyttää omia taitoja sekä saada oma kehityspotentiaalinsa käyttöön. Taustalla voi olla tunne-elämän häiriöitä, oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia haasteita, sosiaalisia ongelmia, tuen puuttumista tai kasvuympäristöön sisältyviä riskitekijöitä. Kotiin vietävällä ja verkostoihin jalkautuvalla työllä pyritään vaikuttamaan lapsen ja nuoren motivaatioon esim. käydä koulua sekä varmistamaan ikätasoinen osallisuus erilaisiin arjen toimintoihin.  Tukipalvelu ei korvaa perusopetuslain ja oppilashuoltolain mukaisia velvoitteita.  Työskentelyä on tavallisesti noin 1-5 kertaa viikossa noin kolmen kuukauden ajan. Konkreettinen työ voi olla lapsen saattaminen kouluun, lapsen tukeminen koulupäivien ajan, koulutehtävien tekeminen, verkostotyö sekä vanhemman tukeminen ja  ohjaus niin, että vanhempi jatkossa pystyy itsenäisesti tukea lapsen/nuoren koulunkäyntiä. 

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Pyydämme markkinakartoituksesta/tietopyynnön sisällöstä kiinnostuneita palveluntuottajia lähettämään kommentit sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi 9.5.2019 klo 12.00 mennessä. Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä "TIETOPYYNTÖ LASTENSUOJELUN JA SOSIAALIHUOLLON TUKIPALVELUJEN HANKINTA VD/1937/02.08.00.00/2019” ja yrityksen nimi.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Pari- ja perheterapeuttinen työskentelyjakso
Del nr:
6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Pari- ja perheterapeuttisen työskentelyjakson tavoitteena on lisätä perheen ymmärrystä tilanteestaan ja parantaa heidän keskinäisiä vuorovaikutussuhteitaan. Tavoitteena on perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen paraneminen, perheen hyvinvoinnin edistäminen ja perheen oman toimijuuden vahvistaminen. Pari- ja perheterapeuttisessa työskentelyjaksossa voidaan tarkastella vanhempien ja lasten välisiä suhteita, sisarusten välisiä suhteita sekä haasteita ja vahvuuksia näissä. Perheterapia, kuten psykoterapiat yleensäkin, edellyttää kykyä tarkastella myös oman mielen sisäisiä tapahtumia. Perheterapeuttiset työskentelyjaksot ovat lyhyitä ja fokusoituja. Kyseessä on hoidollinen prosessi ja perheterapeutti toimii prosessin ohjaajana. Edellytyksenä terapialle ovat asiakkaan riittävän vakaat elämänolosuhteet ja oma motivaatio. Perheterapia räätälöidään kulloisenkin lapsen/lasten ja perheen tarpeisiin, perheen/lapsen erityispiirteet ja vahvuudet huomioiden.

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Pyydämme markkinakartoituksesta/tietopyynnön sisällöstä kiinnostuneita palveluntuottajia lähettämään kommentit sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi 9.5.2019 klo 12.00 mennessä. Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä "TIETOPYYNTÖ LASTENSUOJELUN JA SOSIAALIHUOLLON TUKIPALVELUJEN HANKINTA VD/1937/02.08.00.00/2019” ja yrityksen nimi.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Varhaisen vuorovaikutuksen kuntouttavat ja hoidolliset interventiot
Del nr:
7
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Varhaisen vuorovaikutuksen kuntouttavat ja hoidolliset interventiot voivat olla psykologien konsultaatioita, arvioita tai tutkimuksia, DDP:tä tai Theraplay-hoitoa. Kasvatus- ja perheneuvonnan alle 13-vuotiaiden lasten ja heidän perheiden psykologisen arvioinnin tavoitteena on selvittää ja tarkentaa lapsen sekä hänen perheensä toimintakykyä ja jatkohoidon tarvetta. DDP on hoitomalli, jonka tavoitteena on syventää vanhemman ja lapsen keskinäistä kiintymystä, vuorovaikutusta ja luottamusta. Terapia toteutetaan yhteistapaamisissa, joihin lapsi osallistuu yhdessä vanhempansa tai muun lähiaikuisen, kuten sijaisvanhemman kanssa. Theraplayn ensisijaisena kohderyhmänä ovat alle kouluikäiset lapset ja heidän vanhempansa. Hoitoon tulosyyt ovat pulmat lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksessa ja/tai tunnesäätelyssä. Terapian tavoitteena on antaa lapselle uusia, turvaa ja luottamusta synnyttäviä kokemuksia itsestä, omista kyvyistä ja vuorovaikutuksesta muiden ihmisten kanssa.

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Pyydämme markkinakartoituksesta/tietopyynnön sisällöstä kiinnostuneita palveluntuottajia lähettämään kommentit sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi 9.5.2019 klo 12.00 mennessä. Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä "TIETOPYYNTÖ LASTENSUOJELUN JA SOSIAALIHUOLLON TUKIPALVELUJEN HANKINTA VD/1937/02.08.00.00/2019” ja yrityksen nimi.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Ryhmämuotoiset palvelut
Del nr:
8
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ryhmämuotoisia palveluita järjestetään pääasiassa sosiaalihuollossa. Ryhmämuotoisten palveluiden etuja on vanhempien verkostoituminen ja vertaistuki. Ryhmien koot vaihtelevat teemoittain. Ryhmämuotoisilla palveluilla voidaan tukea sekä ennaltaehkäistä vanhempien ja lasten yksinäisyyttä. Tällaiset ryhmät voivat olla mm. vilkkaiden lasten ja heidän vanhempien ryhmä (alle kouluikäiset, kouluikäiset ja nuoret), paljon pelaavien lasten ja vanhempien ryhmä, kognitiivinen lyhytterapia ahdistuneisuus-, pelko ja pakko-oireisille lapsille ja heidän vanhemmille, Ihmeelliset vuodet -ryhmä, traumatisoituneiden lasten ryhmät (sisältäen kuolemantapaukset) ja lasten eroryhmät (sisältäen aikuisten eroryhmät). Sähköpostin liitetiedostossa palveluntuottajan tulee esitellä lastensuojelun edellä mainittuihin palveluihin liittyvä palvelukonsepti (maksimi kaksi A4-sivua)

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Pyydämme markkinakartoituksesta/tietopyynnön sisällöstä kiinnostuneita palveluntuottajia lähettämään kommentit sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi 9.5.2019 klo 12.00 mennessä. Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä "TIETOPYYNTÖ LASTENSUOJELUN JA SOSIAALIHUOLLON TUKIPALVELUJEN HANKINTA VD/1937/02.08.00.00/2019” ja yrityksen nimi.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30.8.2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tarkentava markkinakartoitus eli tietopyyntö. Varsinainen tarjouskilpailu on tarkoitus järjestää syksyllä 2019. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää lastensuojelun tukipalvelujen hankintaan liittyviä kysymyksiä. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti hankittavan palvelun saatavuutta ja ominaisuuksia koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Palveluiden kohderyhmänä ovat vanhemmat ja 0-17-vuotiaat lapset sekä 18-25-vuotiaat jälkihuoltonuoret. Palveluja annetaan perheille määräaikaisena lastensuojelun ja sosiaalihuollon tukitoimena. Palvelut suunnitellaan ja toteutetaan aina lapsen ja perheen tarpeen mukaan. Työskentelyssä on huomioitavaa, että se perustuu aina sosiaalityöntekijän/omatyöntekijän arvioon, päätökseen ja ohjaukseen sekä ottaa huomioon asiakkaan asiakassuunnitelman ja siinä asetetut tavoitteet. Työskentelyssä on raportointivastuu sosiaalityöntekijälle/omatyöntekijälle, joten palveluntuottajalla on oltava jokin hyväksytty asiakastietojärjestelmä, jolla varmistetaan asianmukainen raportointi ja tietoturva. Tällä tietopyynnöllä pyydetään palveluntuottajilta tietoja seuraavista lastensuojelun tukipalvelujen hankinnan osakohteista: 1. Ammatillinen tukihenkilötoiminta 2. Nuorten itsenäistymisen tuki ja tarvittaessa asumisen hankinta 3. Tehostettu perhetyö / Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö 4. Tukiviikonlopputoiminta 5. Lapsen ja nuoren lähiympäristöön vietävä sosiaalihuollon tuki koulunkäynnin turvaamiseksi 6. Pari- ja perheterapeuttinen työskentelyjakso 7. Varhaisen vuorovaikutuksen kuntouttavat ja hoidolliset interventiot 8. Ryhmämuotoiset palvelut Määräajan jälkeen valitaan tietopyyntöön vastanneista osallistujia käymään markkinavuoropuhelua. Kutsut lähetetään sähköpostilla valituille palveluntuottajille Kaupunki ei maksa korvauksia markkinakartoituksiin osallistuneille palveluntuottajille. Vuoropuhelut käydään 31.5.2019 ja 14.6.2019 suullisesti. Sähköpostin liitetiedostossa palveluntuottajan tulee esitellä lastensuojelun edellä mainittuihin palveluihin liittyvä palvelukonsepti (maksimi kaksi A4-sivua) Pyydämme markkinakartoituksesta/tietopyynnön sisällöstä kiinnostuneita palveluntuottajia lähettämään kommentit sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi 9.5.2019 klo 12.00 mennessä. Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä "TIETOPYYNTÖ LASTENSUOJELUN JA SOSIAALIHUOLLON TUKIPALVELUJEN HANKINTA VD/1937/02.08.00.00/2019” ja yrityksen nimi.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
8.4.2019
«« Tillbaka