«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Kemijärven kaupunki : Sosiaalitoimen, palveluliikenteen ja koulutaksiliikenteen hankinta

09.04.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-007761
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 071-167879

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kemijärven kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0191717-9
Postadress:Kuumaniemenkatu 2 A
Postnummer:98100
Ort:Kemijärvi
Land:Finland
Kontaktperson:Ilkka Iso-Heiko
Telefon:+358 403557381
E-post:ilkka.iso-heiko@kemijarvi.fi
Fax:+358 207538300
Nuts-kod:Kemijärvi (K320)
Allmän adress: (URL)https://www.kemijarvi.fi
Upphandlarprofil: (URL)https://www.kemijarvi.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/hallintopalvelut/avoimet_tarjouspyynnot/

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/hallintopalvelut/avoimet_tarjouspyynnot/

till ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Sosiaalitoimen, palveluliikenteen ja koulutaksiliikenteen hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Transporter (utom avfallstransport). (60000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä on ennakkoilmoitus Kemijärven kaupungin sosiaalitoimen, palveluliikenteen ja koulukuljetusten taksitiikenteen hankinnasta alkaen elokuussa 2019.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kemijärvi (K320)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kemijärven kunta kilpailuttaa keväällä 2019 sosiaalitoimen-, palveluliikenteen ja koulaisliikenteen taksiliikenteet.

Sopimusaika on 1.8.2019 - 31.7.2021 + 2 vuoden optio, jonka käyttämisestä Kemijärven kaupunki erikseen päättää.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
600000 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.8.2019 - 31.7.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimus sisältää 2 vuoden option, josta Kemijärven kaupunki erikseen päättää.

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tämän hankinnan mukaisissa kohteissa käytettävälle kalustolle voidaan sopimuskauden aikana osoittaa sopimuksen mukaisilla hinnoilla myös muita henkilöliikenteenkuljetuksia.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
14.5.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
8.4.2019
«« Tillbaka