«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : TIETOPYYNTÖ: Tietojärjestelmä Myrkytystietokeskukselle ja Teratologiselle toiminnalle

08.04.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-007750
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 070-165203

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Arttu Karjalainen
Telefon:+358 406621411
E-post:arttu.karjalainen@hus.fi
Fax:+358 947175403
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
TIETOPYYNTÖ: Tietojärjestelmä Myrkytystietokeskukselle ja Teratologiselle toiminnalle
Referensnummer:
HUS 101-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Programmering av programpaket. (72210000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä ilmoitus on tietopyyntö, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa markkinoita Myrkytystietokeskuksen ja Teratologisen tietopalvelun mahdollisesti myöhemmin toteutettavaa tietojärjestelmähankinnan kilpailutusta varten. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa tämän tietopyynnön perusteella, eivätkä tietopyynnössä esitetyt kuvaukset sido tilaajaa. Hankittava tietojärjestelmä ohjaa Myrkytystietokeskukseen ja Teratologiseen tieto-palvelun toimintaa. Tietojärjestelmän päätehtävänä on toimia kirjausalustana saapuvien yhteydenottojen tallentamiseksi ja käsittelyksi sekä tietovarasto yhteydenottojen käsittelyn tueksi. Lisäksi järjestelmässä on oltava raportoinnin ja tietojen arkistoinnin kannalta tarvittavat ominaisuudet. Ohjeet tarkemman kuvauksen saamiseksi ja mahdollisen markkinavuoropuhelun läpivienti on kuvattu kohdassa II.2.4.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Pyydämme tarkempaa kuvausta varten olemaan yhteydessä osoitteeseen joonas.hirn@hus.fi (15.4.–9.5.) tai taru.tukiainen@hus.fi (8.-14.4.). Lähetämme vastauksena tarkemman kuvauksen tietopyynnön kohteesta. Sähköpostiviestin aihekenttään pyydämme kirjoittamaan: ”Kuvaus tietopyynnöstä”. Kirjalliset vastaukset tietopyyntöön pyydetään lähettämään 9.5.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen joonas.hirn@hus.fi. Kirjallisessa vastauksessa tulee kuvata ja kertoa millaisia ohjelmistoja tai ohjelmistopalveluja on tarjolla Myrkytystietokeskuksen ja Teratologisen tietopalvelun toiminnan käyttöön. HUS Tietohallinto arvioi saatujen vastausten ja vastausmäärän perusteella tarvetta kutsua vastauksen lähettäneitä yrityksiä esittelytilaisuuteen. HUS voi myös oman arvionsa perusteella päättää, ettei esittelytilaisuuksia järjestetä. Mahdollisia esittelytilaisuuksia varten on varattu päivät 28.5. ja 29.5.2019. Esittelytilaisuudet pidetään suomeksi.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
12.6.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tämä tietopyyntö ei sido Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta tai mahdollisiin tietopyyntöihin liittyviin esittelytilaisuuksiin osallistumisesta.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
8.4.2019
«« Tillbaka