«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS Logistiikka : Fysioterapeuttiset kuntoutus- ja arviointipalvelut hemofiliapotilaille

08.04.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-007691
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 070-166328

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS Logistiikka
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Hannele Paasonen
E-post:hannele.paasonen@hus.fi
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Fysioterapeuttiset kuntoutus- ja arviointipalvelut hemofiliapotilaille
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) erikoissairaanhoidon hoidossa olevien vaikeaa vuotosairautta (hemofilia tai vaikeaa von Willebrand tyyppi III) sairastavien Hyytymishäiriöyksikön hoidossa olevien täysi-ikäisten potilaiden fysioterapiapalvelut. Tarjoajan, tarjotun henkilön ja tarjotun palvelun tulee täyttää tässä tarjouspyyntömateriaalissa esitetyt vaatimukset. Hankinnan kohde ja sille asetetut laatuvaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 220000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Pääkaupunkiseutu

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohde on tarkemmin määritelty liitteenä 1 olevassa "Palvelukuvauksessa".

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankintayksiköllä on oikeus jatkaa sopimusta edelleen yhdellä (1) kahden (2) vuoden jaksolla.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 218-500242

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Fysioterapeuttiset kuntoutus- ja arviointipalvelut hemofiliapotilaille

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Orton Oy
Nationellt registreringsnummer:2280979-1
Postadress:Tenholantie 10
Postnummer:00280
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:220000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:220000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.4.2019
«« Tillbaka