«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : TIETOPYYNTÖ: Digi-EKG

05.04.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-007660
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 069-161680

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Vanessa Räsänen
Telefon:+358 94711
E-post:vanessa.rasanen@hus.fi
Fax:+358 947175403
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
TIETOPYYNTÖ: Digi-EKG
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar. (33000000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

HUOM! TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN TIETOPYYNTÖ MARKKINAKARTOITUSTA JA TEKNISTÄ VUOROPUHELUA VARTEN. Hankinnan kohteena on digitaalisen EKG:n rekisteröintiin, analysointiin ja tallentamiseen soveltuva tietojärjestelmä sekä EKG-rekisteröintilaitteiden uusinta. HUS Kuvantaminen haluaa selvittää digi-EKG:ta tarjoavien yritysten ratkaisuja ja kutsuu toimittajia esittelemään niitä. Ratkaisussa tulee huomioida, että se sisältää sekä EKG rekisteröintilaitteen että digitaalisen EKG:n tietojärjestelmän. Toimittajan toivotaan havainnollistavan järjestelmän ja laitteiden käyttöprosessia esimerkiksi testipotilastapauksilla. Tuotteisiin liittyvä materiaali toimitetaan etukäteen tutustuttavaksi. Pyydämme halukkaita toimittajia varaamaan esittelyajan 26.4.2019 mennessä. Tarkemmat tiedot esittelystä löytyy kohdasta VI.3 Lisätiedot. Tämä tietopyyntö ei sido Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä toteuttamaan hankintaa tietopyynnön mukaisella tavalla.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

HUOM! TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN TIETOPYYNTÖ MARKKINAKARTOITUSTA JA TEKNISTÄ VUOROPUHELUA VARTEN. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Kuvantaminen on hankkimassa digitaalisen EKG:n rekisteröintiin, analysointiin ja tallentamiseen soveltuvaa tietojärjestelmää sekä uusimassa EKG rekisteröintilaitteitaan. Digi-EKG-järjestelmään tallennetaan vuosittain HUS alueella yli 500 000 EKG-rekisteröintiä, ja niiden kokonaismäärä tietokannassa on noin 4,5 miljoonaa kappaletta. HUS Kuvantamisen hallinoimia järjestelmän kanssa yhteensopivia rekisteröintilaitteita on noin 600 kappaletta HUSin ja Kymsoten alueella. Hankinnan kohteena on järjestelmän lisäksi laitteet, jotka sisältävät lepo-EKG- Holter- ja rasituslaitteet. Tämä tietopyyntö ei sido Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä eikä vastauksen antajaa.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
6.1.2020

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Pyydämme halukkaita toimittajia varaamaan esittelyajan 26.4.2019 mennessä. Varaukset tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen: vanessa.rasanen@hus.fi ja otsikoida: ”Digi-EKG”. Esittelytilaisuudet pidetään lähtökohtaisesti viikoilla 20 ja 21 klo 9-15 välisenä aikana HUSin tiloissa pääkaupunkinseudulla. Kullekin toimittajalle varataan esittelyaikaa 90 min ja sen jälkeen keskusteluaikaa 90 min. Esitykset ja niissä jaettava materiaali käsitellään luottamuksellisesti. Liikesalaisuuksia sisältävät aineistot tulee merkitä maininnalla: ”Luottamuksellinen”. Tuotteisiin liittyvä materiaali toimitetaan ennakkoon tutustuttavaksi. Esityksen tulee sisältää vähintään: - Kuvauksen, jonka ratkaisuehdotus kattaa koko palveluprosessin - Tietojärjestelmäintegraatiomahdollisuudet - Laitehuollon ja ylläpidon saatavuus - Järjestelmän käyttöön ja häiriötilanteisiin liittyvien tukipalvelujen saatavuus - Referenssit ja tulevaisuuden näkymät (jos järjestelmä ja laitteet ovat terveydenhuollon käytössä EU-alueella, niin missä ja millaisilla käyttömäärillä) Tämä tietopyyntö ei sido Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä eikä vastauksen antajaa.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.4.2019
«« Tillbaka