«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Rahoitusvakausvirasto : Rahoitusvakausviraston tietopyyntö suunnitteilla olevaan arvonmäärityspalveluiden hankintaan liittyen

05.04.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-007617
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 069-162390

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Rahoitusvakausvirasto
Nationellt registreringsnummer:2683902-3
Postadress:Työpajankatu 13, PL 70
Postnummer:00581
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Anne Sores
E-post:anne.sores@hansel.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)https://rvv.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Rahoitusvakausviraston tietopyyntö suunnitteilla olevaan arvonmäärityspalveluiden hankintaan liittyen
Referensnummer:
RVV 1/00.03.01/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Finans- och försäkringstjänster. (66000000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämän tietopyynnön ja markkinakartoituksen tarkoituksena on kerätä tietoa arvonmäärityspalveluiden tarjoamisesta kiinnostuneista yrityksistä, tarjolla olevista oheispalveluista sekä yritysten asiantuntijuudesta ja osaamisesta. Tavoitteena on varmistaa, että Rahoitusvakausviraston tuleva arvonmäärityspalveluita koskeva tarjouskilpailu ja hankinta onnistuu mahdollisimman hyvin. Tämän tietopyynnön kysymykset ja niihin esitetyt vastaukset toimivat tulevan markkinavuoropuhelun perustana. Tietopyynnön kysymykset ja lisämateriaali hankittavasta palvelukokonaisuudesta toimitetaan kiinnostuneille tarjoajille sähköpostitse. Vuoropuhelut käydään kiinnostuksensa ilmaisseiden toimijoiden kanssa. Kilpailutuksesta kiinnostuneet tarjoajat voivat ilmoittaa yhteystietonsa sähköpostitse osoitteeseen anne.sores@hansel.fi. Kiinnostuksensa ilmoittaneille tarjoajille tullaan lähettämään tietopyynnön materiaalia kommenteille. Vastaukset tietopyyntöön pyydetään toimittamaan 26.4.2019.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankittava palvelukokonaisuus: Valuaatio-/arvonmäärityspalvelu Rahoitusvakausviraston on viranomaisena varauduttava teettämään tarvittaessa nopea ulkopuolinen selvitys pankin taloudellisesta tilanteesta ja vaadittavista toimenpiteistä ennen kriisinratkaisutoimenpiteisiin ryhtymistä. Selvityksessä määritellään pankin varat ja velat sekä mikä on niiden mahdollinen markkina-arvo. Selvitykseen sisältyy myös arvio siitä, mihin kriisinratkaisutoimenpiteisiin olisi ryhdyttävä.

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Tietopyyntöön vastaaminen ei sido markkinakartoitukseen osallistuvia toimijoita tarjouksen jättämiseen tarjouskilpailussa eikä toisaalta tilaisuuksiin osallistumatta jättäminen estä tarjouksen jättämistä tarjouskilpailussa. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa. Päätökset mahdollisen hankintaprosessin käynnistämisestä tehdään markkinakartoituksen jälkeen.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30.9.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan tarkentava markkinakartoitus eli tietopyyntö, joka on hankintalain (1397/2016) 65 §:n mukainen tarkentava osa hankinnan valmistelua. Tässä ilmoituksessa ja sen liitteissä esitetyt kuvaukset sekä tarjouspyynnön arvioitu julkaisuajankohta ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja, jotka eivät sido hankintayksikköä. Hankinnan alustava aikataulusuunnitelma (muutokset mahdollisia): Tietopyynnön julkaisu Hilmassa 5.4.2019 Tietopyyntövastausten toimitus 26.4.2019 mennessä Markkinavuoropuhelut 20. - 29.5.2019 Hansel Oy:n tiloissa yrityskohtaiset vuoropuhelut (kesto 1 - 2 tuntia) Kilpailutus Syksy 2019 Hankintapäätös V. 2019 loppuun mennessä Sopimuskausi käynnistyy V. 2020 alussa Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
5.4.2019
«« Tillbaka