«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori : Laskutustietojärjestelmän kartoitus

11.04.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-007395
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 073-171992

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Nationellt registreringsnummer:2574261-7
Postadress:Vapaudenkatu 58
Postnummer:40100
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Telefon:+358 295504000
E-post:kirjaamo@valtori.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)www.valtori.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Laskutustietojärjestelmän kartoitus
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Faktureringssystem. (48444100-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Kyseessä ei ole tarjouspyyntö tai hankintailmoitus, vaan tulevaa hankintaa koskeva tietopyyntö, jonka tarkoituksena on käynnistää tekninen vuoropuhelu palveluntuottajien kanssa Valtorin myyntilaskutusjärjestelmän toteuttamiseksi. Tietopyyntö ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää Valtorin myyntilaskutusjärjestelmän hankintaan liittyviä teknisiä, taloudellisia ja toiminnallisia seikkoja. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti asiaa koskevaa tietoa, jotta kilpailutus voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tällä tietopyynnöllä kartoitetaan toimittajien kyvykkyyttä tarjota viraston myyntilaskutus -palvelut sekä asiantuntijat järjestelmäpalvelun suunnitteluun toteutukseen ja ylläpitoon. Vastauksen jättäminen ei edellytä kaikkiin kysymyksiin vastaamista. Vastausten perusteella kuitenkin arvioidaan ja valikoidaan hankinnan vaatimuksia. Tietopyynnön avulla saatu aineisto voi vaikuttaa siihen, miten hankinnan kriteerit asetetaan ja mitä hankintamenettelyä hankinnassa tullaan käyttämään.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
3.6.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa.

Varsinainen tietopyyntödokumentti löytyy osoitteesta http://www.valtori.fi -sivun alaosasta kohdasta Uutiset, otsikko: Tietopyyntö - Laskutustieto esiselvitys .

Tietopyyntöön pyydetään vastauksia viimeistään 30.4.2019 kello 16.00 mennessä osoitteeseen kilpailutukset@valtori.fi otsikolla ”Laskutustieto esiselvitys - tietopyyntö”.

Valtori ei maksa korvauksia tietopyynnössä esitettyihin kysymyksiin vastaamisesta, eikä vuoropuhelusta toimittajille.

Jos vastauksenne sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta salassa pidettävää tietoa, pyydämme yksilöimään ja merkitsemään salassa pidettävät kohdat selvästi.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10.4.2019
«« Tillbaka