«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Ändringsmeddelande (Allmän upphandling):
Senaatti-kiinteistöt : Taloussuunnittelujärjestelmä

03.04.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-007359
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 067-157076

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Senaatti-kiinteistöt
Nationellt registreringsnummer:1503388-4
Postadress:Lintulahdenkatu 5 A, PL 237
Postnummer:00531
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Kari Juopperi
Telefon:+358 02058111
E-post:kari.juopperi@senaatti.fi
Nuts-kod:Suomi (FI)
Allmän adress: (URL)http://www.senaatti.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Taloussuunnittelujärjestelmä
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Programvara för finansiella system. (48442000-8)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Senaatti-kiinteistöjen toimipiste Helsingissä.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående:

Hankinnan kohteena on taloussuunnittelujärjestelmä sisältäen järjestelmän edellyttämät lisenssit, toimitusprojektin sekä järjestelmän tuki-, ylläpito- ja asiantuntijapalvelut.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:5.10.2017 -
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 211-438029

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
SOP102860
Benämning på upphandlingen:
Taloussuunnittelujärjestelmä

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
5.10.2017
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Solita Oy
Nationellt registreringsnummer:1060155-5
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:570287.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn:Senaatti-kiinteistöt
Postadress:Lintulahdenkatu 5A
Postnummer:00530
Ort:Helsinki
Land:Finland
E-post:kari.juopperi@senaatti.fi
Internetadress:https://www.senaatti.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.4.2019

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1) Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1) Huvudsaklig CPV-kod
Programvara och informationssystem. (48000000-8)
VII.1.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Programvara för finansiella system. (48442000-8)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
VII.1.3) Plats för utförande
Manner-Suomi (FI1)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Senaatti-kiinteistöjen toimipiste Helsingissä.

VII.1.4) Beskrivning av upphandlingen

Nykyisen Excel-pohjaisesti käytettävän Proffa-järjestelmän vieminen samaan Jedox-järjestelmään taloussuunnittelujärjestelmän (budjetointi) kanssa. Proffa on Senaatin asiakkaiden toimitilajohdolle suunnattu työkalu toimitilasalkun johtamisen avuksi. Proffa kertoo toimitilasalkun nykytilanteen ja auttaa ennustamaan tulevien vuosien kustannuskehitystä. Lisäksi järjestelmässä voidaan tarkastella säästöpotentiaalia ja luoda erilaisia skenaarioita. Toteutuksella varmistetaan skaalautuvuus, jatkuvuus, keskitetty raportointi ja synergiahyöty kun sekä Senaatin että asiakkaan taloutta suunnitellaan yhdellä järjestelmällä.

VII.1.5) Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
eller Start / Slut:17.4.2019 -
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 161400.00 EUR
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Solita Oy
Nationellt registreringsnummer:1060155-5
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej

VII.2) Information om ändringarna

VII.2.1) Beskrivning av ändringarna

Hankinta sisältää Senaatin asiakkaiden toimitilasuunnittelun ja ennustamisen ja seurannan työkalun siirtämiseen tarvittavan toteutusprojektin, tuki- ja ylläpitopalvelun laajennuksen, tarvittavat lisälisenssit ja niiden ylläpidon.

VII.2.2) Skäl till ändring
Behov av kompletterande byggentreprenader, tjänster eller varor från den ursprunglige entreprenören/koncessionshavaren (artikel 43.1 b i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 b i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 b i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de ekonomiska eller tekniska skälen och olägenheten eller fördubblingen av kostnaden vilken förhindrar ett byte av uppdragstagare:

Mikäli toteutusprojektin toteuttaisi joku muu palveluntuottaja, aiheutuisi siitä monimutkainen ja hankala vastuunjakotilanne, mikä aiheuttaisi merkittävää haittaa hankintayksikölle. Toinen palveluntuottaja, joka ei ole toteuttanut hankintayksiköllä käytössä olevaa taloussuunnittelujärjestelmää, joutuisi perehtymään hankintayksikön talouden suunnittelumalliin alusta alkaen, mikä viivästyttäisi käytössä olevan taloussuunnittelujärjestelmän kehitystyötä ja aiheuttaisi hankintayksikölle kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä. Kahden toimittajakumppanin työn koordinointi samassa järjestelmässä voi riskeerata hankintayksikön budjetointiaikataulun ja Proffan suunnitellun käyttöönottoaikataulun. Rinnakkaiset järjestelmät johtavat ylimääräisiin työvaiheisiin ja nykyistä monimutkaisempiin työnkulkuihin, joista aiheutuu ylimääräistä hallinnollista työtä ja lisäkustannuksia hankintayksikölle. Muutoksen arvo jää selvästi alle hankintalain 136 §:n 3 momentissa tarkoitetun raja-arvon.

VII.2.3) Prisökningar
Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna: 570287.00 EUR
Totalt kontraktsvärde efter ändringarna: 731687.00 EUR
«« Tillbaka