«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite : Mielenterveyskuntoutujien tukipalvelut

03.04.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-007311
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 067-158060

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Nationellt registreringsnummer:0216462-3
Postadress:Mariankatu 16-20
Postnummer:67100
Ort:Kokkola
Land:Finland
Kontaktperson:Hankintatoimisto
E-post:hankinnat@soite.fi
Nuts-kod:Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Allmän adress: (URL)www.soite.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien tukipalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Mielenterveyskuntoutujien tukipalveluiden järjestäminen Soiten toimialueella.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 500000 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Mielentervekuntoutujien tukipalvelut
Del nr:
Osa nro 1/Päivätoiminta
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Keski-Pohjanmaa, Soiten toimialue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tukipalvelujen järjestäminen mielenterveyskuntoutujille.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien tukipalvelut
Del nr:
Osa nro 2/Työtoiminta
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Keski-Pohjanmaa, Soiten toimialue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tukipalveluiden järjestäminen mielenterveyskuntoutujille.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien tukipalvelut
Del nr:
Osa nro 3/Avotyötoiminta
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Keski-Pohjanmaa, Soiten toimialue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tukipalvelujen järjestäminen mielenterveyskuntoutujille.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien tukipalvelut
Del nr:
Osa nro: 4/ Kotikuntoutus
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Keski-Pohjanmaa, Soiten toimialue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tukipalveluiden järjestäminen mielenterveyskuntoutujille.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien tukipalvelut
Del nr:
Osa nro:5/Päiväasiakkuus kokopäivä
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Keski-Pohjanmaa, Soiten toimialue.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tukipalveluiden järjestäminen mielenterveyskuntoutujille.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien tukipalvelut
Del nr:
Osa nro:6/ Päiväasiakkuus puolipäivä
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Keski-Pohjanmaa, Soiten toimialue

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tukipalveluiden järjestäminen mielenterveyskuntoutujille.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien tukipalvelut
Del nr:
Osa nro: 7/ Neuropsykiatrinen valmennus yksilövalmennus
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Keski-Pohjanmaa, Soiten toimialue.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tukipalveluiden järjestäminen mielenterveyskuntoutujille.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien tukipalvelut
Del nr:
Osa nro: 8/ neuropsykiatrinen valmennus ryhmä
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.2.3) Plats för utförande
Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Keski-Pohjanmaa, Soiten toimialue.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tukipalveluiden järjestäminen mielenterveyskuntoutujille.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 198-449184

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro 1/Päivätoiminta
Benämning på upphandlingen:
päivätoiminta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Mi-Hoiva Oy
Nationellt registreringsnummer:0784328-9
Postadress:Itämerenkatu 9
Postnummer:00181
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro 1/Päivätoiminta
Benämning på upphandlingen:
Päivätoiminta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys
Nationellt registreringsnummer:0684578-4
Postadress:Pajalantie 24
Postnummer:69600
Ort:Kaustinen
Land:Finland
Nuts-kod:Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro 2/Työtoiminta
Benämning på upphandlingen:
Työtoiminta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Mi-Hoiva Oy
Nationellt registreringsnummer:0784328-9
Postadress:Itämerenkatu 9
Postnummer:00181
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro 2/Työtoiminta
Benämning på upphandlingen:
työtoiminta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys
Nationellt registreringsnummer:0684578-4
Postadress:Pajalantie 24
Postnummer:69600
Ort:Kaustinen
Land:Afghanistan
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro 3/Avotyötoiminta
Benämning på upphandlingen:
Avotyötoiminta

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys
Nationellt registreringsnummer:0684578-4
Postadress:Pajalantie 24
Postnummer:69600
Ort:Kaustinen
Land:Finland
Nuts-kod:Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro: 4/ Kotikuntoutus
Benämning på upphandlingen:
Kotikuntoutus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Debora Oy
Nationellt registreringsnummer:1906667-5
Postadress:Kaupintie 10
Postnummer:00440
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro: 4/ Kotikuntoutus
Benämning på upphandlingen:
Kotikuntoutus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys
Nationellt registreringsnummer:0684578-4
Postadress:Pajalantie 24
Postnummer:69600
Ort:Kaustinen
Land:Finland
Nuts-kod:Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro: 4/ Kotikuntoutus
Benämning på upphandlingen:
Kotikuntoutus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Mi-Hoiva Oy
Nationellt registreringsnummer:0784328-9
Postadress:Itämerenkatu 9
Postnummer:00181
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro: 4/ Kotikuntoutus
Benämning på upphandlingen:
Kotikuntoutus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Nationellt registreringsnummer:2292973-4
Postadress:Kulmakatu 3
Postnummer:67100
Ort: Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro:5/Päiväasiakkuus kokopäivä
Benämning på upphandlingen:
Päiväasiakkuus kokopäivä

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Mi-Hoiva Oy
Nationellt registreringsnummer:0784328-9
Postadress:Itämerenkatu 9
Postnummer:00181
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro:5/Päiväasiakkuus kokopäivä
Benämning på upphandlingen:
Päiväasiakkuus kokopäivä

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys
Nationellt registreringsnummer:0684578-4
Postadress:Pajalantie 24
Postnummer:69600
Ort:Kaustinen
Land:Afghanistan
Nuts-kod:Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro:6/ Päiväasiakkuus puolipäivä
Benämning på upphandlingen:
Päiväasiakkuus puolipäivä

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Mi-Hoiva Oy
Nationellt registreringsnummer:0784328-9
Postadress:Itämerenkatu 9
Postnummer:00181
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro:6/ Päiväasiakkuus puolipäivä
Benämning på upphandlingen:
Päiväasiakkuus puolipäivä

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys
Nationellt registreringsnummer:0684578-4
Postadress:Pajalantie 24
Postnummer:69600
Ort:Kaustinen
Land:Finland
Nuts-kod:Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro: 7/ Neuropsykiatrinen valmennus yksilövalmennus
Benämning på upphandlingen:
Neuropsykiatrinen valmennus yksilövalmennus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Debora Oy
Nationellt registreringsnummer:1906667-5
Postadress:Kaupintie Oy
Postnummer:00440
Ort:Helsinki
Land:Algeriet
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro: 7/ Neuropsykiatrinen valmennus yksilövalmennus
Benämning på upphandlingen:
Neuropsykiatrinen valmennus yksilövalmennus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Nationellt registreringsnummer:2292973-4
Postadress:Kulmakatu 3
Postnummer:67100
Ort:Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro: 7/ Neuropsykiatrinen valmennus yksilövalmennus
Benämning på upphandlingen:
neuropsykiatrinen valmennus yksilövalmennus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Nationellt registreringsnummer:0684578-4
Postadress:Pajalantie 24
Postnummer:69600
Ort:Kaustinen
Land:Åland
Nuts-kod:Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro: 7/ Neuropsykiatrinen valmennus yksilövalmennus
Benämning på upphandlingen:
Neuropsykiatrinen valmennus yksilövalmennus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:4
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Mi-Hoiva Oy
Nationellt registreringsnummer:0784328-9
Postadress:Itämerenkatu 9
Postnummer:00181
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro: 8/ neuropsykiatrinen valmennus ryhmä
Benämning på upphandlingen:
Neuropsykiatrinen valmennus, ryhmä

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Nationellt registreringsnummer:0684578-4
Postadress:Pajalantie 24
Postnummer:69600
Ort:Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro: 8/ neuropsykiatrinen valmennus ryhmä
Benämning på upphandlingen:
Neuropsykiatrinen valmennus ryhmä

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy
Nationellt registreringsnummer:2292973-4
Postadress:Kulmakatu 3
Postnummer:67100
Ort:Kokkola
Land:Finland
Nuts-kod:Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
Osa nro: 8/ neuropsykiatrinen valmennus ryhmä
Benämning på upphandlingen:
Neuropsykiatrinen valmennus ryhmä

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
6.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Attendo Mi-Hoiva Oy
Nationellt registreringsnummer:0784328-9
Postadress:Itämerenkatu 9
Postnummer:00181
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:100000 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.4.2019
«« Tillbaka