«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Raaseporin kaupunki : Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

02.04.2019 17:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-007302
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 066-155588

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Raaseporin kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0131297-0
Postadress:PL 58
Postnummer:10611
Ort:Raasepori
Land:Finland
Kontaktperson:Satu Wigren
E-post:satu.wigren@raasepori.fi
Nuts-kod:Raasepori (K710)
Allmän adress: (URL)http://www.raasepori.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on seuraavat mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut suomen- ja ruotsinkielisille asiakkaille: 1. Tuettu asuminen 2. Palveluasuminen 3. Tehostettu palveluasuminen

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Alhaisin tarjous / korkein tarjous joka on otettu huomioon38.00 EUR - 147.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Tuettu asuminen
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Raasepori (K710)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on mielenterveyskuntoutujien tuettua asumista.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Palveluasuminen
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Raasepori (K710)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Tehostettu palveluasuminen
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Raasepori (K710)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 247-571003

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Tuettu asuminen

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
2.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:22
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Provesta Oy
Nationellt registreringsnummer:2365538-4
Ort:Kempele
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Eedi Asumispalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2365608-8
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:38.00 EUR - 84.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Palveluasuminen

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
2.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:18
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:14
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Eedi Asumispalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2365608-8
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Aspa palvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:1998395-9
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:73.00 EUR - 100.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
3
Benämning på upphandlingen:
Tehostettu palveluasuminen

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
2.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:11
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Raaseporin Hoivakoti Oy
Nationellt registreringsnummer:2130361-7
Ort:Karjaa
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Eedi asumispalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2365608-8
Ort:Espoo
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Attendo larosette oy
Nationellt registreringsnummer:1549005-7
Ort:Helisinki
Land:Finland
Nuts-kod:Manner-Suomi (FI1)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:101.00 EUR - 146.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.4.2019
«« Tillbaka