«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand, försörjningssektorerna:
Raeborgs Vatten - Raaseporin Vesi : Karjaan vesitornin peruskorjaus

02.04.2019 17:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-007273
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 066-155645

Avsnitt I: Upphandlande enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/25/EU (Försörjningssektorerna)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Raeborgs Vatten - Raaseporin Vesi
Nationellt registreringsnummer:0131297-0
Ort:Raasepori
Land:Finland
E-post:tom.tornroos@raasepori.fi
Nuts-kod:Raasepori (K710)
Allmän adress: (URL)http://www.raasepori.fi/raaseporinvesi
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Karjaan vesitornin peruskorjaus
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Raaseproin vesilaitoksen omistaman Karjaan vesitornin korjaustyöt.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Raasepori (K710)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kts kohta II.1.4

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 239-546811

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Karjaan vesitornin peruskorjaus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
1.4.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Consti Julkisivut Oy
Nationellt registreringsnummer:0498763-1
Ort:Kuopio
Land:Finland
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
2.4.2019
«« Tillbaka