«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla

01.04.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-007169
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 065-152788

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationellt registreringsnummer:2296962-1
Postadress:PL 36
Postnummer:00521
Ort:Helsinki
Land:Finland
Kontaktperson:Lea Savolainen
Telefon:+358 295021102
E-post:lea.savolainen@ely-keskus.fi
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Allmän adress: (URL)http://www.ely-keskus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen puitejärjestely pääkaupunkiseudulla
Referensnummer:
UUDELY/4565/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vuxen- och annan undervisning. (80400000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Puitejärjestelyn kohteena on pääkaupunkiseudulla työvoimakoulutuksena toteutettava aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus. Osa-alueella 5 "Ammatillisiin opintoihin tähtäävä polku" järjestetään lisäksi osaamis- ja ammattitaitokartoituksia, jotka toteutetaan asiantuntija-arviointipalveluna. Tarkemmat tiedot palveluista ja niiden toteutuksesta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset. Puitesopimus on tarkoitus solmia ajalle 1.1.2019-31.12.2020. Hankintakautta on mahdollista jatkaa enintään kahdella optiovuodella, jos Uudenmaan ELY-keskus tai maakuntauudistuksen myötä kasvupalveluista vastaava järjestäjätaho haluaa tilata palvelua.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 100000000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Latinalaisen kirjaimiston osaamista vahvistava moduuli, Omakielinen yhteiskuntaorientaatio
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vuxen- och annan undervisning. (80400000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Helsingin seutu (S011)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsinki

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kyseessä on kilpailutuksen osa-alue 1. Ks. tarjouspyynnön liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Suoraan työelämään tähtäävä polku
Del nr:
6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Vuxen- och annan undervisning. (80400000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Helsingin seutu (S011)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsinki

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kyseessä on kilpailutuksen osa-alue 6. Ks. tarjouspyynnön liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 139-318580

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
UUDELY/12558/2018
Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Latinalaisen kirjaimiston osaamista vahvistava moduuli, Omakielinen yhteiskuntaorientaatio

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
8.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:6
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:6
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Edupoli Oy
Nationellt registreringsnummer:2015173-8
Postadress:Ammattitie 1
Postnummer:06450
Ort:Porvoo
Land:Finland
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2500000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:
UUDELY/13731/2018, UUDELY/13730/2018
Del nr:
6
Benämning på upphandlingen:
Suoraan työelämään tähtäävä polku

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
5.2.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:7
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Ami-säätiö, Amiedu
Nationellt registreringsnummer:0213612-0
Postadress:Valimotie 8
Postnummer:00381
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Officiellt namn:Arffman Finland Oy
Nationellt registreringsnummer:2060633-3
Postadress:Ahontie 1
Postnummer:87250
Ort:Kajaani
Land:Finland
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud / Högsta anbud som har beaktats:39520.00 EUR - 51400.00 EUR
V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Arffman Finland Oy:llä on alihankintaa, joka liittyy osaamistodistusten hankintaan sekä tilojen käyttöön.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Jälki-ilmoitus voidaan tehdä tässä vaiheessa ainoastaan osa-alueesta 1 (Latinalaisen kirjaimiston osaamista vahvistava moduuli, Omakielinen yhteiskuntaorientaatio ) ja osa-alueesta 6 (Suoraan työelämään tähtäävä polku). Muiden hankinnan osa-alueiden osalta puitesopimuksia ei ole vielä solmittu, koska hankintapäätöksistä valitettiin markkinaoikeuteen, eikä valituksista ole vielä annettu ratkaisuja. Kohdassa V.2.4) "Tiedot sopimuksen/osan arvosta" sopimuksen arvo on ilmoitettu huomioimalla tarjouspyynnön liitteessä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset ilmoitetut" ilmoitetut arviot puitejärjestelmän vuosittaisesta laajuudesta osa-alueilla 1 ja 6. Hankinnan arvossa on huomioitu myös optioiden mahdollinen käyttö (enintään kaksi optiota). Osa-alueella 6 kohdassa "Alhaisin tarjous / Korkein tarjous joka on otettu huomioon" on ilmoitettu hinnat yhdelle koulutukselle (ilman arvonlisäveron osuutta). Tarjouspyynnössä tarjoajien tuli ilmoittaa opiskelijatyöpäivän mukainen hinta mutta kyseiseen kenttään ei ole teknisesti mahdollista syöttää hintatietoja samassa muodossa kuin tarjouslomakkeelle. Osa-alueella 6 hankinnan arvo ei sisällä mahdollisia tulospalkkioita. Osa-alueella 6 puitesopimukset solmittiin eri ajankohtina. Kohdassa V.2.1) "Sopimuksentekopäivä" on ilmoitettu päivä, jolloin Ami-säätiö, Amiedun sopimus solmittiin (5.2.2019). Arffman Finland Oy:n osalta sopimuksentekopäivä oli 21.2.2019.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
1.4.2019
«« Tillbaka