«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Savonia-ammattikorkeakoulu oy : TIETOPYYNTÖ/KUTSU MARKKINAVUOROPUHELUUN: Metallin 3D-tulostin (jauhepetitekniikka) oheislaitteistoineen

01.04.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-007064
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 065-150629

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Savonia-ammattikorkeakoulu oy
Nationellt registreringsnummer:2629463-3
Postadress:PL 6
Postnummer:70201
Ort:Kuopio
Land:Finland
Kontaktperson:Antti Alonen
Telefon:+358 445767
E-post:antti.alonen@savonia.fi
Nuts-kod:Kuopio (K297)
Allmän adress: (URL)http://www.savonia.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Ammattikorkeakoulu
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
TIETOPYYNTÖ/KUTSU MARKKINAVUOROPUHELUUN: Metallin 3D-tulostin (jauhepetitekniikka) oheislaitteistoineen
Referensnummer:
304
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas). (38000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Tämä ei ole hankintailmoitus, ennakkoilmoitus tai tarjouspyyntö vaan tietopyyntö ja kutsu markkinavuoropuheluun.

Savonia-ammattikorkeakoulu haluaa tietoa millaisia jauhepetitekniikkaan perustuvia metallin 3D-tulostukseen liittyviä tulostimia ja niihin liittyviä laitteistoja, laitekokonaisuuksia ja ohjelmistoja/ohjelmistoratkaisuja on markkinoilla tai tulossa markkinoille.

Tietopyyntö ja markkinavuoropuhelu eivät sido hankintayksikköä toteuttamaan hankintaa, eikä sido siihen osallistuvia yrityksiä tarjouksen tekemiseen mahdollisessa tarjouskilpailussa, eikä toisaalta tietopyyntöön vastaamatta jättäminen eikä markkinavuoropuheluun osallistumatta jättäminen estä tarjouksen tekemistä mahdollisessa tarjouskilpailussa.

Tietopyyntöön vastaamisesta tai osallistumisesta markkinavuoropuheluun ei makseta korvausta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kuopio (K297)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Savonia-ammattikorkeakoulu haluaa tietoa millaisia jauhepetitekniikkaan perustuvia metallin 3D-tulostukseen liittyviä tulostimia ja niihin liittyviä laitteistoja, laitekokonaisuuksia ja ohjelmistoja/ohjelmistoratkaisuja on markkinoilla tai tulossa markkinoille tarpeen ratkaisemiseksi.

Lisäksi Savonia-ammattikorkeakoulu haluaa tietoja yrityksistä, jotka voisivat tarjota edellä mainittuja ratkaisuja.

Tietoa halutaan tulostuslaitteiston lisäksi kappaleen valmistukseen tarvittavista muista tarpeellisista lisälaitteista ja ohjelmistoista, joita vaaditaan osien turvallisessa valmistuksessa. Myös tarvittavat ohjelmistoratkaisut kiinnostavat.

Laitetta tullaan hyödyntämään Savonian 3D-tulostusympäristössä tutkimuksessa, kehityksessä ja opetuksessa yhteistyössä alueen yritysten ja yhteistyökumppanien kanssa. Käyttökohteita löytyy mm. teknologiateollisuudesta, energiateollisuudesta ja terveysalalta.

II.2.6) Uppskattat värde
990000 EUR
II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Järjestämme 23.4.2019 klo 12.00 alkaen markkinavuoropuhelutilaisuuden/ työpajan (osoitteessa: Opistotie 2, Kuopio) ennakkoon 16.4.2019 klo 12.00 tietopyyntöön vastanneille ja mukaan ilmoittautuneille. Tilaisuuteen voi osallistua myös Zoom-etäyhteysjärjestelmän kautta.

Työpaja on julkinen, siihen osallistuu 3D-tulostusympäristön kehittäminen -hankkeen toimijoita ja kiinnostuneita yrityksiä.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
31.5.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Markkinavuoropuhelutyöpajassa esitetään alussa hankintayksikön alustus aiheesta. Sen jälkeen toivomme, että markkinatoimijat esittelevät oman sen hetkisen näkemyksensä mukaista kokonaisuutta esim. PowerPoint-esityksenä (max 20 min.). Esittelyjen jälkeen keskustellaan yhteisestä näkemyksestä mahdollisen kilpailutettavan laitteiston kokonaisuudesta. Työpajan tulos ei sido hankintayksikköä kilpailuttamaan vastaavaa kokonaisuutta.

Tiedot ja ilmoittautuminen markkinavuoropuheluun tulee lähettää 16.4.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen: savonia@savonia.fi.

Sähköpostin aiheeksi on merkittävä:"Tietopyyntö/3D-tulostin jauhepetitekniikka".

Viestissä on kerrottava:

- Mitä ratkaisuja tai tuotteita teillä on tarjolla? Liitteeksi toivotaan esitteitä,

- Osallistutteko työpajaan 23.4.2019, paikan päällä/verkossa?,

- Mikäli ette pääse osallistumaan em. ilmoittakaa, jos haluatte lähettää pelkästään materiaalia esittämästänne ratkaisusta työpajaan,

- Mahdolliset kysymykset hankinnan tavoitteisiin ja tarpeisiin liittyen?,

- Yhteystiedot.

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
29.3.2019
«« Tillbaka