«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS-Logistiikka : Lasten ja nuorten yhteispäivystyksen yleislääkäri- ja hoitajapalvelu

28.03.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006901
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 063-147661

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS-Logistiikka
Nationellt registreringsnummer:1567535-0
Postadress:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postnummer:00029
Ort:HUS
Land:Finland
Kontaktperson:Arttu Karjalainen
E-post:arttu.karjalainen@hus.fi
Fax:+358 947175403
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Allmän adress: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Lasten ja nuorten yhteispäivystyksen yleislääkäri- ja hoitajapalvelu
Referensnummer:
HUS 213-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena on HUS:n Lasten ja nuorten tulosyksikön (jatkossa LaNu) Jorvin yhteispäivystyksen yleislääketieteen lääkärityövoima sekä LaNu:n Jorvin yhteispäivystyksen ja Uuden lastensairaalan päivystyksen hoitajavastaanottotoiminnan sairaanhoitajatyövoima. Palvelun avulla katetaan työvuoroja, varallaoloa ja ruuhkan purkua siltä osin kuin LaNu:n omat päivystysringit eivät pysty niitä hoitamaan.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsingin seutu (S011)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Jorvin sairaala ja Uusi lastensairaala.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohde oli kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 2 (Palvelukuvaus).

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Hankintasopimusta voidaan jatkaa enintään kahdella yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 222-508779

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Lasten ja nuorten yhteispäivystyksen yleislääkäri- ja hoitajapalvelu

V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning

Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
27.3.2019
«« Tillbaka