«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster - offentliga kontrakt (Meddelande om tilldelning av kontrakt):
Turun kaupunki : Vaativan laitoskuntoutuksen ostopalvelut 1.1.2019 - 31.12.2021 + 1 vuoden optio

29.03.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006881
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 064-149859

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
Meddelande om tilldelning av kontrakt
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Turun kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0204819-8
Postadress:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postnummer:20101
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Emilia Aho
Telefon:+358 400944064
E-post:emilia.aho@turku.fi
Nuts-kod:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Allmän adress: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Vaativan laitoskuntoutuksen ostopalvelut 1.1.2019 - 31.12.2021 + 1 vuoden optio
Referensnummer:
836-2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Hälsovårdstjänster. (85100000-0)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyysi tarjouksia yksityisiltä palveluntuottajilta Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimeksiannosta vaativan laitoskuntoutuksen ostopalveluista ajalle 1.1.2019 - 31.12.2021, minkä jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin enintään yhdellä (1) vuodella, ajalle 1.1.2022–31.12.2022 (optio). Hankinnasta tehtiin kirjallinen sopimus neurologisten potilaiden potilasryhmän osalta yhden (1) palveluntuottajan kanssa ja geriatristen potilaiden (sisältäen ortopediset potilaat) potilasryhmän osalta kahden (2) palveluntuottajan kanssa. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 2600000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Vaativan laitoskuntoutuksen ostopalvelut, neurologiset potilaat
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Varsinais-Suomi (FI1C1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vaativan laitoskuntoutuksen ostopalvelut koskien potilasryhmää neurologiset potilaat. Hankinnan kohde on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan taustaa".

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin enintään yhdellä (1) vuodella, ajalle 1.1.2022–31.12.2022 (optio).

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Vaativan laitoskuntoutuksen ostopalvelut, geriatriset potilaat, sisältäen ortopediset potilaat
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Hälso- och sjukvård samt socialvård. (85000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Varsinais-Suomi (FI1C1)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vaativan laitoskuntoutuksen ostopalvelut koskien potilasryhmää geriatriset potilaat, sisältäen ortopediset potilaat. Hankinnan kohde on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan taustaa".

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin enintään yhdellä (1) vuodella, ajalle 1.1.2022–31.12.2022 (optio).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 197-446380

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Vaativan laitoskuntoutuksen ostopalvelut, neurologiset potilaat

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31.1.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:1
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Neuroliitto ry, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus
Nationellt registreringsnummer:0282482-0
Ort:Vaihemäentie 10, 21250 Masku
Land:Finland
Nuts-kod:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2600000.00 EUR

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr:
2
Benämning på upphandlingen:
Vaativan laitoskuntoutuksen ostopalvelut, geriatriset potilaat, sisältäen ortopediset potilaat

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Neuroliitto ry, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus
Nationellt registreringsnummer:0282482-0
Ort:Vaihemäentie 10, 21250 Masku
Land:Finland
Nuts-kod:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
Officiellt namn:Mehiläinen Hoivapalvelut Oy
Nationellt registreringsnummer:2099743-4
Ort:Paciuksenkatu 27, 00270 Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:2600000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
27.3.2019
«« Tillbaka