«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Forssan kaupunki : Koulukuljetukset lukuvuosi 2019-2020

27.03.2019 17:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006759
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 062-144005

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Forssan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0145626-1
Postadress:Turuntie 18
Postnummer:30100
Ort:Forssa
Land:Finland
Kontaktperson:Tiina Aaltonen
Telefon:+358 341415277
E-post:tiina.aaltonen@forssa.fi
Fax:+358 34226583
Nuts-kod:Forssa (K061)
Allmän adress: (URL)http://www.forssa.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/forssa

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/forssa
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Koulukuljetukset lukuvuosi 2019-2020
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Taxitjänster. (60120000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinta koskee Forssan kaupunkialueen ja Koijärven maaseutukoulun kuljetuksia sekä Humppilan, jokioisten ja Tammelan koulukuljetuksia Forssaan.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Reitti 1
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Forssa (K061)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sisältää kuljetuksia Tölön kouluun Forssan keskustan alueelta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Reitti 2
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Forssa (K061)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sisältää kuljetuksia Tölön, Talsoilan ja Kuhalan kouluille Humppilan, Latovainion ja Haision suunnasta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Reitti 3
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Forssa (K061)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sisältää Koijärven, Tölön, Keskuskoulun ja Vieremän koulujen sekä työvalmennuskeskus Aktiivin kuljetuksia Suonpään, Saviniemen, Kojon, Matkun, Lempään, Parkkiaron ja Vieremän kuljetuksia.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Reitti 4
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Forssa (K061)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sisältää Tölön ja Heikan kuljetuksia Tammelan suunnasta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Reitti 5
Del nr:
5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Kanta-Häme (FI1C2)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sisältää Koijärven koulun kuljetuksia.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Reitti 6
Del nr:
6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Forssa (K061)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sisältää Tölön koulun invakuljetuksia.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Reitti 7
Del nr:
7
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Forssa (K061)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sisältää Tölön koulun kuljetuksia Forssan kaupunkialueelta osa 2.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Reitti 8
Del nr:
8
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Forssa (K061)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sisältää Esikoululaisten kuljetuksia Forssan kaupunkialueelta.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Reitti 9
Del nr:
9
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Forssa (K061)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sisältää Heikan ja Vieremän koulujen kuljetuksia 10:ksi kouluun.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Reitti 10
Del nr:
10
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Forssa (K061)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Sisältää Koijärven koulun kuljetuksia 12.30 ja 13.30 kotiin.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Reitti 11
Del nr:
11
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Forssa (K061)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Oppilaan kuljetus jatkokuljetukseen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Grund
Pris
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
6.6.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarjouskilpailu koskee koulukuljetusten hoitamista joukkoliikenneluvan tai taksiluvan (tai vastaavan voimassa olevan lainsäädännön mukaisen luvan) nojalla lukuvuonna 2019-2020.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
26.3.2019
«« Tillbaka