«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet:
Puolustusvoimat : HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN: XA-202 -alustaisten viestiasemaajoneuvojen uusioasennuksen suunnittelu ja varustelu, yhteensä 24 kappaletta

28.03.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006754
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 063-148033

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1 Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Officiellt namn Puolustusvoimat
Postaddress PL 69
Postnummer 33541
Ort Tampere
Land Finland
Kontaktpunkt(er) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Telefon +358299800

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1 Beskrivning
II.1.1 Den upphandlande myndighetens/enhetens benämning på upphandlingen

HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN: XA-202 -alustaisten viestiasemaajoneuvojen uusioasennuksen suunnittelu ja varustelu, yhteensä 24 kappaletta

II.1.2 Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Typ av upphandling Varor
Genomförandesätt
II.1.4 Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen

Maavoimien siirrettäviä tietoliikenneverkkoja varten tullaan varustelemaan M18 VIAS A -viestiasemia, joiden alustana on

panssaroitu järjestelmäajoneuvo XA-202.

Hankinnan kohteena on viestiasema-ajoneuvojen varustelun suunnittelu, varustelu,

maastouttamisjärjestelmät, koulutus ja dokumentointi. Viestiasema-ajoneuvojen varustelu sekä sen osien tekniset

vaatimukset tullaan esittämään tarjouspyynnön liitteissä.

Hankinnan aikana vuosina 2019–2020 on tavoitteena varustella 24 kappaletta Viestiasema-ajoneuvoja maavoimien joukoille.

Tarjouskilpailu toteutetaan rajoitettuna EU-hankintamenettelynä julkisista puolustus- ja

turvallisuushankinnoista annetun lain (myöh. putu-laki, 1531/2011) mukaisesti.

II.1.5 Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): Huvudobjekt
Huvudordlista
Ledning, styrning och kommunikationssystem. (35711000-1)
II.2 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten
II.2.1 Det slutliga totala värdet av kontrakt/kontrakten

1 - 1 EUR

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1 Typ av förfarande
IV.1.1 Typ av förfarande
Selektivt
IV.2 Tilldelningskriterier
IV.2 Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

2019/S 004-005838

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

V.3 Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller
Officiellt namn Hankinta keskeytetty. Lisäselvitys keskeyttämisestä kohdan VI lisätiedoissa.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2 Kompletterande information

Puolustus- ja turvallisuushankintalain 75 §:n mukaan hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hallituksen esityksen vp 76/2011 mukaan keskeyttämisen syytä harkittaessa tulee kiinnittää huomiota hankinnan keskeyttämisen todelliseen syyhyn ja siihen vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi tarjoajiin.

Hankintamenettelyssä on saatu viisi (5) osallistumishakemusta, jotka palautetaan avaamattomina.

Hankintayksikkö kilpailuttaa hankinnan uudelleen. Hankintaprosessissa on tapahtunut menettelyvirhe. HILMA:ssa olleesta teknisestä ongelmasta johtuen osallistumispyyntöilmoitus on arkistoitunut ilmoituksen alkuperäisenä jättöajankohtana 11.2.2019, kun se olisi korjausilmoituksen mukaan tullut arkistoitua 25.2.2019. Osallistumispyyntöilmoitus ei ole niin ollen ollut HILMA:ssa avoimena ja tiedossa tasapuolisesti kaikille tarjoajille.

Hankintamenettelyn keskeyttämiselle on edellä mainituilla perusteilla puolustus- ja turvallisuushankintalain 75 §:n mukainen todellinen ja perusteltu syy, eikä ratkaisu vaikuta syrjivästi ehdokkaisiin.

VI.3 Överprövningsförfaranden

VI.3.1 Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Postaddress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Ort Helsinki
Land Finland
Telefon +358295643300
E-post markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Datum då meddelandet sänts
27.3.2019
«« Tillbaka