«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Helsingin kaupunginkanslia : Esitystekniikan laitteet ja palvelut (DPS)

26.03.2019 17:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006739
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 061-141121
Anbudsansökningar 30.04.2023 klo 00.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=223156&tpk=65c6cab0-060d-4319-b34e-44ab05f1c4e4

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Helsingin kaupunginkanslia
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 700
Postnummer:00099
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
Kontaktperson:Raili Alanko
Telefon:+358 931031764
E-post:raili.alanko@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/hank
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset
Nationellt registreringsnummer:0201256-6
Postadress:PL 700
Postnummer:00099
Ort:Helsingin kaupunki
Land:Finland
E-post:raili.alanko@hel.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.hel.fi/hank
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=223156&tpk=65c6cab0-060d-4319-b34e-44ab05f1c4e4
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Esitystekniikan laitteet ja palvelut (DPS)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning. (32000000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on esitystekniikan laitteiden ja niihin liittyvien palvelujen hankinta. Helsingin kaupungin yksiköt toteuttavat hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on 3 osaluetta. Tarjoaja voi osallistua sisäisiin kilpailutuksiin vain niillä osa-alueilla, joihin se tulee hyväksytyksi. Osa-alueet: 1. Laitteet ja asennukset 2. Asiakaspalvelut 3. Tuki- ja huoltopalvelut

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Laitteet ja asennukset
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning. (32000000-3)
Installation (utom programvara). (51000000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta koskee ammattimaisia esitystekniikan kuva-, ääni- ja valojärjestelmiä ja -laitteita ja niiden asennuksia. Hankintoja toteutetaan mm. seuraaviin tiloihin neuvottelutilat, auditoriot, juhlasalit, immersiiviset tilat, liikuntasalit, luokkahuoneet, aulatilat, mediaseinät, interaktiiviset projisoinnit ja monikäyttötilat.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
13000000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:28.3.2019 - 30.4.2023
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Asiantuntijapalvelut
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet. (79000000-4)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on ammattitaitoinen esitystekniikan suunnittelu ym. asiantuntijapalvelut

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
2000000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:28.3.2019 - 30.4.2023
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Tuki- ja huoltopalvelut
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Reparation och underhåll. (50000000-5)
II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on esitystekniikan tuki- ja huoltopalvelut.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
500000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:28.3.2019 - 30.4.2023
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Selektivt förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
30.4.2023 00:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk beställning tillämpas

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemusten jättämiselle on varattu aikaa 1.5.2019 saakka. Tänä aikana dynaamisesssa hankintajärjestelmässä ei julkaista tarjouspyyntöjä. Osallistumishakemuksia voi jättää koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan. Asiakas voi käyttää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaista sähköistä huutokauppaa hankkiessaan tässä DPS:ssä tarkoitettuja tuotteita ja palveluja.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
26.3.2019
«« Tillbaka