«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud):
Raaseporin kaupunki : sähköenergian hankinta

21.03.2019 17:00
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006248
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 058-133220

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Raaseporin kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0131297-0
Postadress:PL 58
Postnummer:10611
Ort:Raasepori
Land:Finland
Kontaktperson:Satu Wigren
E-post:satu.wigren@raasepori.fi
Nuts-kod:Raaseporin seutu (S013)
Allmän adress: (URL)http://www.raasepori.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Hangon kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0103166-9
Postadress:Bulevardi 6
Postnummer:10900
Ort:Hanko
Land:Finland
E-post:kirjaamo@hanko.fi
Nuts-kod:Raaseporin seutu (S013)
Allmän adress: (URL)http://hanko.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/raasepori

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/raasepori?id=229984&tpk=921dfb49-06a8-4d52-92f9-4f8bb8597441
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
sähköenergian hankinta
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Elektricitet. (09310000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Sähköenergian hankinta Raaseporin - ja Hangon kaupungin toimipisteisiin.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Raaseporin seutu (S013)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kts kohta II.1.4.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:24 månader
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
15.8.2019

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Ilmenevät tarjouspyynnöstä

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Ilmenevät tarjouspyynnöstä

Eventuella minimistandardnivåer:

Ilmenevät tarjouspyynnöstä

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Ilmenevät tarjouspyynnöstä

Eventuella minimistandardnivåer:

Ilmenevät tarjouspyynnöstä

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
21.3.2019
«« Tillbaka