«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Vanhan Vaasan sairaala : Tuoreet leipomotuotteet

20.03.2019 12:32
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006151

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Vanhan Vaasan sairaala
FO-nummer 0244688-2
Kontaktpersoner Anu Äkäslompolo
Gatuadress Vierinkiventie 1
Postnummer 65380
Postanstalt Vaasa
Land Finland
Telefon +358295243601
E-postadress anu.akaslompolo@vvs.fi
Fax +35863567047
Webbadress (URL) http://www.vvs.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=225225&tpk=b511bac7-066b-4d2a-9139-2f7d332d15e1
Typ av upphandlande enhet
Statlig myndighet
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varuupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Tuoreet leipomotuotteet
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
225225
Kort beskrivning av upphandlingen

Hankinnan kohteena on liitteessä 1 mainittujen tuoreiden leipomotuotteiden hankinta.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Spannmålsprodukter, stärkelse och stärkelseprodukter. (15600000-4)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.6.2019 - 31.5.2022

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Tarjoajan on täytettävä liitteen 2 vaatimukset. Tarjouksessa tulee olla lisäksi seuraavat asiakirjat: • selvitys toimitusehdoista sekä toimitus- ja käsittelymaksuista • selvitys omavalvontajärjestelmästä

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

Tarjoajan tulee vakuuttaa tarjouksessa, että tarjoaja täyttää soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tiedot tullaan tarkastamaan tarjouskilpailun voittajalta. Jos voittaja ei täytä vaatimuksia, tullaan toimittajaksi valitsemaan seuraavaksi paras tarjoaja, joka täyttää kaikki vaatimukset.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Krav avseende användning av elektronisk katalog
Anbudet ska lämnas in i form av en elektronisk katalog
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
26.4.2019 15.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka