«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Kangasniemen kunta : Vahinkovakuutukset Kangasniemen kunnalle

20.03.2019 10:36
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006122
Anbud 29.4.2019 klo 16.00 senast under adress:
Meklaritalo Oy
Päivi Nivala
Tikkutehtaantie 2
40800
Vaajakoski

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Kangasniemen kunta
FO-nummer 0164690-3
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Meklaritalo Oy
Kontaktpersoner Päivi Nivala
Gatuadress Tikkutehtaantie 2
Postnummer 40800
Postanstalt Vaajakoski
Land Finland
E-postadress paivi.nivala@meklaritalo.fi
Webbadress (URL) www.meklaritalo.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas

Annan adress:

Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Meklaritalo Oy
Kontaktpersoner Päivi Nivala
Gatuadress Tikkutehtaantie 2
Postnummer 40800
Postanstalt Vaajakoski
Land Finland
E-postadress paivi.nivala@meklaritalo.fi
Webbadress (URL) www.meklaritalo.fi
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Tjänsteupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Vahinkovakuutukset Kangasniemen kunnalle
Kort beskrivning av upphandlingen

Pyydän yhtiönne tarjoamaan vahinkovakuutuksia Kangasniemen kunnalle vuodelle 2019 huomioiden myös tapaturma- ja ammattitautivakuutukset sekä muut jäljempänä mainitut lajit. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Vahinkovakuutukset sekä työtapaturma -ja ammattitautivakuutukset siirretään, kun se on mahdollista ja järkevää.

Mukana ovat myös seuraavat kunnan omistamat kiinteistöyhtiöt:

Kiinteistö Oy Kangasniemen Kunnantalo,

Kiinteistö Oy Kangasniemen Vuokratalot Oy,

Kiinteistö Oy Kangasniemen Teollisuustalo

Vakuutuskokonaisuus jaetaan kolmeen osaan (Kangasniemen kunta):

1. Omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutukset

2. Liikenne- ja ajoneuvovakuutukset sekä venevakuutus

3. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä muut henkilövakuutukset

Tarjousasiakirjat osoitteesta: https://vakuutukset.meklaritalo.fi/tarjouspyynnot.php

Salasana lähetetään sähköpostitse. Pyynnöt paivi.nivala@meklaritalo.fi

Kirjalliset nettohintaiset tarjoukset ehtoineen sähköpostiosoitteeseen paivi.nivala@meklaritalo.fi, viimeistään 29.04.2019 klo 16:00 mennessä.

Myöhästyneet tarjoukset hylätään.

Tarjousten tulee olla voimassa 01.01.2020 saakka sekä tapaturma- ja ammattitautivakuutusten 01.01.2020 saakka.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Försäkringar. (66510000-8)

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Delanbud accepteras
Ja
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

kts. tarjouspyyntö

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

kts. tarjouspyyntö

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

kts. tarjouspyyntö

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
29.4.2019 16.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten tulee olla voimassa 01.01.2020 saakka sekä tapaturma- ja ammattitautivakuutusten 01.01.2020 saakka.

Ytterligare upplysningar

Pyydämme tarjoukseen liittyvät kysymykset 29.03.2019 klo 16:00 mennessä. Koostamme kysymykset yhteisesti ja lähetämme tarjoajille.

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

https://vakuutukset.meklaritalo.fi/tarjouspyynnot.php

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka