«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Kouvolan seurakuntayhtymä : Myllykosken kirkon laajennus ja tilojen muutos, LVIA-urakka

20.03.2019 09:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006119

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Ett meddelande om att avbryta upphandlingsförfarandet
Nummer på ursprungligt meddelande om upphandling
2018-022921
Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Myllykosken kirkon laajennus ja tilojen muutos, LVIA-urakka, Kouvolan seurakuntayhtymä

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Kouvolan seurakuntayhtymä
FO-nummer 2218327-4
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Kiinteistöpalvelut
Kontaktpersoner Jukka Reijo
Gatuadress PL 41
Postnummer 45701
Postanstalt Kuusankoski
Land Finland
Telefon +358400650981
E-postadress jukka.reijo@evl.fi, kiinteisto.kouvola@evl.fi
Typ av upphandlande enhet
Evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet, församling eller annan myndighet inom dem

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Myllykosken kirkon laajennus ja tilojen muutos, LVIA-urakka
Kort beskrivning av upphandlingen

Osallistumispyyntö: Kouvolan seurakuntayhtymä pyytää osallistumishakemuksia (rajoitettu menettely) Myllykosken kirkon laajennuksen ja tilojen muutoksen rakennusurakkaa koskevan hankintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa.

Myllykosken kirkon laajennus on osin kellarillinen yksikerroksinen uudisrakennus, johon tulee kokoontumistiloja sekä hallinto- ja huoltotiloja. Lisäksi rakennetaan erillinen huoltorakennus. Tilamuutokset sisältävät muutoksia nykyisissä taukotiloissa sekä laajennuksen aiheuttamia muutoksia liitososassa ja kellarissa.

Laajennuksen kokonaisala on 673,5 m2 ja huoltorakennuksen 27 m2.

Hanke toteutetaan jaettuna urakkana, jossa rakennusurakoitsija on pääurakoitsija ja LVIA- sekä sähköurakat alistettuja sivu-urakoita.

Rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2019 ja kohteen on oletettu valmistuvan alkuvuonna 2020.

Huvudföremål
Huvudordlista
Anläggningsarbete. (45000000-7)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Kouvola (K286)

Grunder för beslut om att avbryta förfarandet

Ytterligare upplysningar

Hankinta keskeytetään ja kaikki saadut tarjoukset hylätään, koska tarjoukset ylittivät hankkeelle hyväksytyn kustannusarvion. Päätös keskeytyksestä ja hylkäämisestä on tehty Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 14.2.2019 ja on tullut lainvoimaiseksi 20.3.2019.

Alustava tieto tarjousten hylkäämisestä on lähetetty tarjouksen tehneille 14.2.2019.

Päätös hankinnan keskeyttämisestä / hylkäämisestä on lähetetty kaikille tarjouksen jättäneille.

Hanke tullaan suunnittelemaan uudelleen ja kilpailutetaan erikseen sovittavana ajankohtana.

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka