«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Annons i efterhand:
Forssan kaupunki : Ympäristöpalveluiden palvelusopimus

20.03.2019 17:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006110
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 057-132220

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Forssan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0145626-1
Postadress:Turuntie 18
Postnummer:30100
Ort:Forssa
Land:Finland
Kontaktperson:Jukka Perälä
Telefon:+358 341415314
E-post:jukka.perala@forssa.fi
Nuts-kod:Forssan seutu (S053)
Allmän adress: (URL)http://www.forssa.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0214295-0
Postadress:PL 42
Postnummer:30101
Ort:Forssa
Land:Finland
Kontaktperson:Risto Leinonen
Telefon:+358 500476460
E-post:risto.leinonen@fshky.fi
Nuts-kod:Forssan seutu (S053)
Allmän adress: (URL)http://www.fshky.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Forssa-asunnot Oy
Nationellt registreringsnummer:0936791-7
Postadress:Kartanonkatu 4
Postnummer:30100
Ort:Forssa
Land:Finland
Kontaktperson:Seppo Hakamäki
Telefon:+358 505240031
E-post:seppo.hakamaki@forssa-asunnot.fi
Nuts-kod:Forssa (K061)
Allmän adress: (URL)https://www.forssa-asunnot.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0626288-8
Postadress:PL 12
Postnummer:30101
Ort:Forssa
Land:Finland
Kontaktperson:Jouni Mäkelä
Telefon:+358 403474021
E-post:jouni.makela@lhkk.fi
Nuts-kod:Forssan seutu (S053)
Allmän adress: (URL)https://www.lhkk.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Ympäristöpalveluiden palvelusopimus
Referensnummer:
206507
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Avfallshantering. (90510000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankintayksiköt solmivat kukin omat palvelusopimuksensa tarjouskilpailun voittaneen ehdokkaan kanssa.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 1140000.00 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Forssan seutu (S053)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tarjouspyynnön mukainen toiminta tapahtuu pääasiallisesti Forssan kaupunkialueella.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinta käsittää Forssan kaupungin, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän ja Forssaasunnot Oy:n jäteastioiden tyhjennykset ja käsittelyt sekä jätteiden kuljetukset vastaanottavaan jätteiden käsittelylaitokseen (pääosiltaan LHJ Oy)

II.2.5) Tilldelningskriterier
GrundViktning:
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Toimitusvarmuus10 p.
Kvalitetskriterium (om man andvänder bästa kvalitet/pris förhållandet): Laatu10 p.
Pris 80p
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Hankintaan sisältyy tilaajan oikeus option käyttöön vuosille 2020 ja 2021. Päätökset optioiden käytöstä tekee kukin tilaajataho erikseen vuosittain.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 212-485616

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:
Ympäristöpalveluiden palvelusopimus

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:3
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Envor Group Oy
Nationellt registreringsnummer:0862373-9
Postadress:Voimalankatu 56
Postnummer:30420
Ort:Forssa
Land:Finland
Telefon:+358 341241
Fax:+358 34124260
Nuts-kod:Forssan seutu (S053)
Internetadress:http://www.envor.fi
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:380000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde:1140000.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn:Forssan kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi
Postadress:Turuntie 18
Postnummer:30100
Ort:Forssa
Land:Finland
Telefon:+358 341411
E-post:tekninen@forssa.fi
Internetadress:http://www.forssa.fi
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.3.2019
«« Tillbaka