«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Meddelande om frivillig förhandsinsyn (Allmän upphandling):
Puolustusvoimat : Asukasisännöinti- ja vuokravalvontapalvelut

20.03.2019 17:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006108
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 057-132423

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Puolustusvoimat
Nationellt registreringsnummer:0952029-9
Postadress:PL 69
Postnummer:33541
Ort:TAMPERE
Land:Finland
Telefon:+299 800
E-post:purchase4.fdflogcom@mil.fi
Nuts-kod:Tampere (K837)
Allmän adress: (URL)https://puolustusvoimat.fi/etusivu
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Asukasisännöinti- ja vuokravalvontapalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Fastighetsförvaltning på arvodes- eller kontraktsbasis. (70330000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hankinnan kohteena ovat Puolustusvoimien palvelukeskuksen hallinnoimien Puolustusvoimien palvelussuhdeasuntojen asukasisännöinti- ja vuokravalvontapalvelut ajalle 1.1.2019 - 31.12.2019. Asukasisännöintipalvelut sisältävät mm. palvelussuhdeasuntojen tietojen (kohdetiedot, osoitteet, pinta-ala, vuokra jne.) esittämisen palveluntuottajan tietojärjestelmässä, esittelyt, vuokrakohteiden perustamisen järjestelmään ja avainten hallinnoinnin kullakin palvelussuhdeasuntopaikkakunnalla. Vuokravalvontaan kuuluu vuokramaksujen kerääminen ja tilittäminen Puolustusvoimien palvelukeskukselle, vuokrien perintätoimet sekä vuokrasubventio-oikeuden seuraaminen reaaliaikaisesti.

Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 302400 EUR

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Suomi (FI)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena ovat Puolustusvoimien palvelukeskuksen hallinnoimien Puolustusvoimien palvelussuhdeasuntojen asukasisännöinti- ja vuokravalvontapalvelut ajalle 1.1.2019 - 31.12.2019. Asukasisännöintipalvelut sisältävät mm. palvelussuhdeasuntojen tietojen (kohdetiedot, osoitteet, pinta-ala, vuokra jne.) esittämisen palveluntuottajan tietojärjestelmässä, esittelyt, vuokrakohteiden perustamisen järjestelmään ja avainten hallinnoinnin kullakin palvelussuhdeasuntopaikkakunnalla. Vuokravalvontaan kuuluu vuokramaksujen kerääminen ja tilittäminen Puolustusvoimien palvelukeskukselle, vuokrien perintätoimet sekä vuokrasubventio-oikeuden seuraaminen reaaliaikaisesti.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Benämning på upphandlingen:
Asukasisännöinti- ja vuokravalvontapalvelut

V.2) Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:
ja
V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
19.3.2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Kruunuasunnot Oy
Nationellt registreringsnummer:1544951-3
Postadress:Elimäenkatu 25-27
Postnummer:00510
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Suomi (FI)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:302400 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.3.2019

Bilaga D1 - Allmän upphandling

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl: Konkurrens saknas av tekniska skäl

3. Förklaring

Kruunuasunnot Oy on ainoa toimittaja, joka pystyy tuottamaan asukasisännöinti- ja vuokravalvontapalvelut ajalla 1.1.2019 - 31.12.2019. Puolustusvoimat tulee kilpailuttamaan 1.1.2020 alkavat asukasisännöinti- ja vuokra-valvontapalvelut. Puolustusvoimiat on solminut ensivuokrasopimuksia palvelussuhdeasunnoista, joita se tarjoaa Puolustusvoimien työntekijöille, 47 eri paikkakunnalla (paikkakunnat listattu päätöksen liitteessä 2). Kruunuasunnot Oy on ainoa toimija, joka pystyy tuottamaan asukasisännöintipalvelut pääsääntöisesti kaikilla paikkakunnilla, joissa Puolustusvoimilla on tarjota palvelussuhdeasuntoja sen työntekijöille. Kruunuasunnot Oy on ainoa toimittaja, joka pystyy tuottamaan vuokravalvontapalvelut. Verrattuna muihin vuokravalvontapalveluihin, jossa asukas vastaa asunnon vuokrasta kokonaisuudessaan, Puolustusvoimat maksaa työntekijän vuokraamasta palvelussuhdeasunnon vuokrasta osan. Tämän vuoksi Puolustusvoimat maksaa Kruunuasunnot Oy:lle asunnon koko vuokran. Osana palveluita Kruunuasunnot Oy kerää palvelussuhdeasuntojen vuokralaisilta asunnon vuokran sen osan, josta on vähennetty tuettu osuus, ja tilittää tämän Puolustusvoimien palvelukeskukselle. Kruunuasunnot Oy on myöntänyt Puolustusvoimien palvelukeskukselle pääsyn tietojärjestelmäänsä, josta Puolustusvoimien palvelukeskus saa ajantasaiset tiedot mm. palvelussuhdeasuntojen vuokrista, vuokravalvonnasta, vuokratuki-osuuksista sekä niiden kestosta kunkin asukkaan kohdalla jne. Puolustusvoimat tarvitsee palvelussuhdeasuntojen ajantasaisen tilannekuvan sekä tiedot laskujen asiallisuuden tarkistamiseksi. Koska Puolustusvoimien palvelussuhdeasuntoihin tuotettavien palveluiden sisältö poikkeaa hyvinkin paljon yleisestä asukasisännöinti- ja vuokravalvontapalveluista, tulee palveluntuottajan muokata omaa toimintaansa mm. tietojärjestelmiä. Muutoksien tekeminen vie n. 6 kk, ja vaikka Puolustusvoimat kilpailuttaisi asukasisännöinti- ja vuokravalvontapalvelut, ei palveluntuotto voisi alkaa toisella toimittajalla kuin aikaisintaan 1.1.2020. Edellä mainituin perustein suorahankinta Kruunuasunnot Oy:ltä on perusteltua.

«« Tillbaka