«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Ändringsmeddelande (Allmän upphandling):
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä : Toteutusvaiheen allianssisopimus, Kainuun uuden sairaalan rakennusurakka

20.03.2019 17:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006105
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 057-130939

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:2496986-0
Postadress:Pohjolankatu 13, 3.krs
Postnummer:87100
Ort:KAJAANI
Land:Finland
Kontaktperson:Merja Kemppainen
Telefon:+358 447970214
E-post:hankintatoimisto@kainuu.fi
Nuts-kod:Kainuu (FI1D8)
Allmän adress: (URL)http://sote.kainuu.fi

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Toteutusvaiheen allianssisopimus, Kainuun uuden sairaalan rakennusurakka
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Anläggningsarbete. (45000000-7)
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Kajaani (K205)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående:

Kainuun uuden sairaalan rakentaminen toteutetaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sekä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden konsortion (Skanska, Sweco ja Caverion) muodostamana yhteistoiminnallisena urakkana eli allianssina. Allianssiurakan toteutusvaiheen sopimus kattaa kaikki urakan toteuttamiseksi ja valmiiksi saattamiseen tarvittavan suunnittelun ja rakentamisen, mukaan lukien takuuaika.

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:30.1.2017 -
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt
Meddelandenummer i EUT: 2015/S 059-103075

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:
1
Benämning på upphandlingen:
Toteutusvaiheen allianssisopimus, Kainuun uuden sairaalan rakennusurakka

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
30.1.2017
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Caverion Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:0146519-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Skanska Talonrakennus Oy
Nationellt registreringsnummer:1772433-9
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Sweco Architects Oy
Nationellt registreringsnummer:0635637-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Sweco Rakennetekniikka Oy
Nationellt registreringsnummer:2635439-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Sweco Talotekniikka Oy
Nationellt registreringsnummer:0957613-7
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Sweco PM Oy
Nationellt registreringsnummer:2635438-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde:132418159 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Muutos koskee uuden sairaalan rakennus- ja taloteknisiä töitä koskien tilaajan päätöksiä hankkeen laajentamisesta.

Sopimusmuutos vaikuttaa Caverion Suomi Oy:n tavoitekustannukseen. Sopimuksen kokonaisarvon muutos Caverion Suomi Oy:n osalta on seuraava: korvattavat kustannukset 451.150 EUR.

Sopimus vaikuttaa Skanska Talonrakennus Oy:n tavoitekustannukseen. Sopimuksen kokonaisarvon muutos Skanska Talonrakennus Oy:n osalta on seuraava: korvattavat kustannukset 76.336 EUR.

Sopimus vaikuttaa Sweco Architects Oy:n tavoitekustannukseen. Sopimuksen kokonaisarvon muutos Sweco Architects Oy Oy:n osalta on seuraava: korvattavat kustannukset 4.956 EUR.

Sopimus vaikuttaa Sweco Talotekniikka Oy:n tavoitekustannukseen. Sopimuksen kokonaisarvon muutos Sweco Talotekniikka Oy:n osalta on seuraava: korvattavat kustannukset 16.374 EUR.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20.3.2019

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1) Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1) Huvudsaklig CPV-kod
Anläggningsarbete. (45000000-7)
VII.1.3) Plats för utförande
Kainuu (FI1D8)
VII.1.4) Beskrivning av upphandlingen

Muutoksen kohteena olevat hankinnat koskevat alkuperäisen sopimuksen jälkeen tarkentuneita tehtäviä, jotka hankkeen toteutuksen aikana ovat tulleet tarpeellisiksi toteuttaa. Muutokset koskevat puku- ja laukkukaappien lukitusjärjestelmää, heräämön kirjaamisvarsiin liittyviä muutoksia, MRI-häkin kannatuspalkiston ja uä-pesukoneen sähkömuutoksia, avainkaappien hankintaa, jakamoiden välikaapeloinnin ja konesalikaapeloinnin muutoksia sekä jakamokaapeloinnin muutoksia.

VII.1.5) Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
eller Start / Slut:21.3.2019 -
II.1.7) Upphandlingens totala värde
Värde exkl. moms: 134227781 EUR
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn:Caverion Suomi Oy
Nationellt registreringsnummer:0146519-2
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Skansa Talonrakennus Oy
Nationellt registreringsnummer:1772433-9
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Sweco Architects Oy
Nationellt registreringsnummer:0635637-4
Ort:Helsinki
Land:Finland
Nuts-kod:Helsingin seutu (S011)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej
Officiellt namn:Sweco Talotekniikka Oy
Nationellt registreringsnummer:0957613-7
Ort:Tampere
Land:Finland
Nuts-kod:Tampere (K837)
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag nej

VII.2) Information om ändringarna

VII.2.1) Beskrivning av ändringarna

Allianssiurakan tarjouspyyntöasiakirjoissa ja myöhemmin urakkaa koskevissa sopimusasiakirjoissa on esitetty urakan hankintojen toteuttamisen periaatteet, joiden mukaan työt ja hankinnat tehdään allianssiosapuolten omilla resursseilla tai hankkimalla ne ulkopuolisilta toimittajilta. Tehtäväluetteloon on koottu hankkeen urakointi-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät, jotka kattavat rakennusteknisten, taloteknisten, sairaalalaite- ja järjestelmien sekä ict-suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät tehtävät.

Muutoksen kohteena olevat hankinnat koskevat alkuperäisen sopimuksen jälkeen tarkentuneita tehtäviä, jotka hankkeen toteutuksen aikana ovat tulleet tarpeellisiksi toteuttaa.

VII.2.2) Skäl till ändring
Behov av kompletterande byggentreprenader, tjänster eller varor från den ursprunglige entreprenören/koncessionshavaren (artikel 43.1 b i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 b i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 b i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de ekonomiska eller tekniska skälen och olägenheten eller fördubblingen av kostnaden vilken förhindrar ett byte av uppdragstagare:

Sairaalan rakennus- ja kiinteistötekniikka sekä laitteet ja järjestelmät muodostavat toisiinsa sidoksissa olevan kokonaisuuden. Keskeinen tavoite on luoda hallittu, integroitu kokonaisuus, joka tehostaa potilaiden hoitoa, turvallisuutta ja sujuvuutta. Näihin liittyvät ratkaisut ovat sairaalan käyttäjien sekä urakan suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteistyönä toteuttamat. Täten myös lisäykset ja muutokset ovat sidoksissa prosessin osapuoliin.

Sairaalan rakennustyöt ovat käynnissä, eikä muutoksia voida erottaa alkuperäisestä sopimuksesta erilliseksi ilman merkittäviä haittoja. Sopimuskumppanien vaihtaminen aiheuttaisi urakan viivästymistä sekä kustannusten kasvua, vaikeuttaisi olennaisesti töiden yhteensovittamista sekä kasvattaisi hankkeen hallinnan riskejä.

VII.2.3) Prisökningar
Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna: 133669091 EUR
Totalt kontraktsvärde efter ändringarna: 134259411 EUR
«« Tillbaka