«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Koncessionsmeddelande:
Lappeenrannan kaupunki : Huhtiniemen leirintäalueen operointi

20.03.2019 17:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006091
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 057-132714
Anbudsansökningar 30.04.2019 klo 13.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=220709&tpk=e122e360-4267-406d-a8c3-4543dd040fed

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

Rättslig grund
direktiv 2014/23/EU (Koncession)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Lappeenrannan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0162193-3
Postadress:PL 11
Postnummer:53101
Ort:Lappeenranta
Land:Finland
Kontaktperson:Antti Tuomaala
Telefon:+358 400658203
E-post:antti.tuomaala@lappeenranta.fi
Nuts-kod:Lappeenranta (K405)
Allmän adress: (URL)http://www.lappeenranta.fi

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=220709&tpk=e122e360-4267-406d-a8c3-4543dd040fed

till ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Huhtiniemen leirintäalueen operointi
Referensnummer:
LPR/360/02.08.02/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Campingplatstjänster. (55220000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Lappeenrannan kaupunki pyytää tarjouksia Huhtiniemen leirintäalueen hoitamisesta käyttöoikeussopimuksena vuosille 2020-2029. Kaupunki etsii asiakaspalveluhenkistä yrittäjää hoitamaan leirintäalueen operatiivista toimintaa omana liiketoimintanaan, jota varten se vuokraa yrittäjälle alueen siinä tällä hetkellä olevine rakennuksiineen ja varusteineen. Tarkempi määrittely ja kuvaus on tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Kyseessä on käyttöoikeussopimus, jonka tarkoituksena on taata Lappeenrantaan saapuville matkailijoille laadukkaat leirintäaluepalvelut ja kehittää niitä edelleen sidosryhmien kesken.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Uthyrning eller leasing av egen fast egendom. (70200000-3)
II.2.3) Plats för utförande
Lappeenranta (K405)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kohteena on Lappeenrannan Huhtiniemen kaupunginosassa (Kuusimäenkatu 16, 53810 Lappeenranta) Saimaan rannalla sijaitsevan leirintäalueen maa-alueen ja sillä sijaitsevien rakennusten käyttäminen leirintäaluetoiminnan harjoittamista varten. Alueen yleiskuvaus on liitteessä 1, asemakaava ja rakentamisen lupakäytännöt liitteessä 2 sekä asemakaavakartta liitteessä 3. Tarjouspyynnön liitteenä on sopimusluonnos, jonka pohjalta sopimus tullaan tekemään. Sopimuskausi määräaikainen ajalla 1.1.2020 - 31.12.2029. Koska sopimus sisältää tarjoajan investointeja on perusteltua tehdä 10 vuoden sopimus. Sopimusta voidaan jatkaa enintään viiden (5) vuoden pituisella optiokaudella. Tilaaja päättää mahdollisesta option käytöstä erikseen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.1.2020 - 31.12.2029
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
30.4.2019 13:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.3.2019
«« Tillbaka