«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
Turun kaupunki : Erityistyölasit, optisesti hiotut suojalasit, näöntarkastukset ja näönseulonnat ajalle 1.10.2019 -30.9.2021

19.03.2019 12:56
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006069
Anbud 2.5.2019 klo 11.00 senast under adress:

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet Turun kaupunki
FO-nummer 0204819-8
Kontaktpersoner Emilia Aho
Gatuadress PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postnummer 20101
Postanstalt Turku
Land Finland
Telefon +358400944064
E-postadress emilia.aho@turku.fi
Webbadress (URL) http://www.turku.fi/hankinnat
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=217467&tpk=9c9bcb25-47a1-4131-8a5b-b816ccf1a991
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun
Inköpscentral
Nej

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Varuupphandling

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
Erityistyölasit, optisesti hiotut suojalasit, näöntarkastukset ja näönseulonnat ajalle 1.10.2019 -30.9.2021
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
15106-2018
Kort beskrivning av upphandlingen

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää tarjouksia kaupungin eri toimialojen ja Turun Kaupunginteatterin käyttöön hankittavista näönseulonnoista päätetyössä työskenteleville sekä erityistyölaseista, optisesti hiotuista suojalaseista (myöhemmin: suojalasit) ja niihen hankintaan liittyvistä näöntarkastuksista ajalle 1.10.2019 (tavoite) - 30.9.2021, jonka jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin enintään kahdella (2) vuodella, ajalle 1.10.2021-30.9.2023. Hankinnasta tehdään puitesopimus yhden (1) toimittajan kanssa. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai arvoon.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
Ögonvårdsprodukter och korrigerande linser. (33730000-6)
Huvudordlista
Optikertjänster. (85160000-8)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Upphandlingskontraktet sluts utifrån ett ramavtal som upprättats
Nej
Vid konkurrensutsättning av upphandlingen tillämpas elektronisk auktion
Nej
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Bästa pris-/kvalitetsförhållande
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
2.5.2019 11.00

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka