«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Nationellt meddelande om upphandling:
KALAJOEN KAUPUNKI : SPRINKLERILAITTEISTOJEN HANKINTA KOLMEEN KIINTEISTÖÖN KALAJOELLA

20.03.2019 12:18
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006068
Anbud 23.4.2019 klo 12.00 senast under adress:
KALAJOEN KAUPUNKI 0185924-7 /
Kalajoen kaupunki/ tekniset palvelut
172/02.08.00/2019Rauli Mäkitalo
Kalajoentie 5
85100
KALAJOKI
Puh. +358444691232
Fax. +084691416

Typ av meddelande

Detta meddelande är:
Nationellt meddelande om upphandling

Kontaktinformation för den upphandlande enheten

Kontaktinformation för den upphandlande enheten
Upphandlande enhet KALAJOEN KAUPUNKI
FO-nummer 0185924-7
Enhet som ansvarar för konkurrensförfarandet eller företrädare för upphandlingsenheten Kalajoen kaupunki/ tekniset palvelut
Kontaktpersoner Rauli Mäkitalo
Gatuadress Kalajoentie 5
Postnummer 85100
Postanstalt KALAJOKI
Land Finland
Telefon +358444691232
E-postadress rauli.makitalo@kalajoki.fi
Fax +084691416
Webbadress (URL) http://www.kalajoki.fi
Adress till vilken anbud eller anbudsansökningar skall skickas
Se kontaktinformationen för den upphandlande enheten ovan
Typ av upphandlande enhet
Kommun eller samkommun

Typ av upphandling

Typ av upphandling
Byggentreprenad

Föremålet för upphandling

Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen
SPRINKLERILAITTEISTOJEN HANKINTA KOLMEEN KIINTEISTÖÖN KALAJOELLA
Identifierings- eller referensnummer som den upphandlande enheten försett handlingarna med
172/02.08.00/2019
Kort beskrivning av upphandlingen

HANKINTA KÄSITTÄÄ KALAJOEN KAUPUNGIN ALUEELLA SIJAITSEVIEN KOLMEN KIINTEISTÖN SPRINKLAUKSEN FIRECON GROUP OY:n LAATIMIEN ASIAKIRJOJEN JA PIIRUSTUSTEN MUKAAN.

Kohde 1: Seniorikeskus Mäntyrinne, osastot Tuomikuja ja Helmikoti.

Kohde 2: Ryhmäkoti Puistola

Kohde 3: Himangan palvelukeskus, asuintilat

Kohteista annetaan jokaisesta erillinen hinta. Urakoitsijaksi valitaan kolmesta kohteesta halvimman yhteishinnan antanut tarjoaja.

Hankinta on KVR- urakka, eli siihen kuuluu suunnitelmapiirustukset viranomaishyväksymisineen, järjestelmän toteutus täyteen toimintakuntoon saatettuna kaikkine velvoitteineen mitä on asiakirjoissa mainittu.

Urakoiden tulee olla valmiina 31.10. 2019 mennessä.

Upphandlingen överstiger tröskelvärden enligt 25 § i upphandlingslagen
Ja
Huvudföremål
Huvudordlista
"Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)." (44000000-0)
Ort där upphandlingen huvudsakligen genomförs
Kalajoki (K208)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
23.4.2019 - 31.10.2019

Upphandlingsförfarande

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande
Delanbud accepteras
Nej
Alternativa anbud accepteras
Nej
Upphandlingen reserveras för arbetscentraler/genomförs inom ramen för arbetsprogram
Nej

Bedömning av kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Krav avseende kandidaters och anbudsgivares lämplighet

Urakoitsijoiden tulee täyttää tarjouspyynnössä ja hankintailmoituksessa kaikki vaadittavat kelpoisuudet.

Intyg och utredningar på basis av vilka lämpligheten bedöms

Tarjoukseen on liitettävä tarjouspyynnössä vaaditut todistukset. Hyväksytään RALA ry:n myöntämä voimassa oleva pätevyystodistus tai tilaajavastuu.fi raportti. Tarjouksen liitteenä tulee olla kaksi kappaletta referenssejä toimittajan toteuttamista muista vastaavanlaisista kohteista viiden viimeisen vuoden ajalta.

Ytterligare upplysningar om upphandlingsförfarandet

Tarjouspyyntö laskenta-asiakirjoineen löytyy jälempänä ilmoitetusta osoitteesta.

Jämförelsegrund för totalekonomisk fördelaktighet
Lägsta pris
Sista datum för mottagande av anbud och anbudsansökningar
23.4.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

3 kk

Ytterligare upplysningar

Urakkalaskenta-asiakirjat löytyvät linkistä Kalajoen kaupungin pilvipalvelusivustolle.

Salasana asiakirjoihin on: sprinklaukset

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

Handlingar som skall bifogas upphandlingsannonsen eller länkar till dessa

https://tiedosto.kalajoki.fi/index.php/s/Gozc4I5mEpGKlBw

Information om sökande av ändring

Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn Markkinaoikeus
Gatuadress Radanrakentajantie 5
Postnummer 00520
Postanstalt Helsinki
Land Finland
Telefon +358 295643300
E-postadress markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax +358 295643314
Internetadress http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Tillbaka