«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Förhandsannons:
Kansaneläkelaitos : Käyttövaltuushallinnan ohjelmistotuote (IDM / IAM)

20.03.2019 17:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006065
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 057-131599

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
direktiv 2014/24/EU
Detta meddelande är endast för förhandsinformation (till exempel begäran om information)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Kansaneläkelaitos
Nationellt registreringsnummer:0246246-0
Postadress:PL 450
Postnummer:00056
Ort:Kela
Land:Finland
E-post:hankintapalvelut@kela.fi
Nuts-kod:Helsinki (K091)
Allmän adress: (URL)http://www.kela.fi

I.3) Kommunikation

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål (förhandsinformation)

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Käyttövaltuushallinnan ohjelmistotuote (IDM / IAM)
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd. (72000000-5)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kansaneläkelaitos (Kela) kartoittaa tällä tietopyynnöllä markkinoilla olevia käyttövaltuushallinnan ohjelmistotuotteita (IDM / IAM) ja niiden soveltuvuutta Kansaneläkelaitoksen (Kela) toimintaympäristöön. Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus. Tämän ilmoituksen julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö. Tämä asiakirja ei velvoita Kelaa toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan mahdollisessa tarjouskilpailussa. Markkinakartoitukseen osallistuminen ei sido ketään osapuolta. Markkinakartoituksesta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan 3.4.2019 mennessä lähettämällä yrityksen virallisen nimen sekä yhteyshenkilön yhteystiedot osoitteeseen hankintapalvelut@kela.fi otsikolla "Käyttövaltuushallinnan markkinakartoitus".

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Helsinki (K091) , Jyväskylä (K179)
Jyväskylä
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Markkinakartoitus järjestetään sähköpostitse ja tarvittaessa erillisinä tilaisuuksina Kansaneläkelaitoksen tiloissa. Markkinakartoituksen aikataulu tullaan ilmoittamaan markkinakartoitukseen osallistuville toimijoille myöhemmin. Markkinakartoitukseen osallistumisesta ei makseta korvauksia. Toimijoita pyydetään kuitenkin huomioimaan se, että Kela tulee kiinnittämään erityistä huomiota Hankintalain 81§:n kohtaan 9, jossa todetaan seuraavaa: ”Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, jonka suorituksissa aikaisemmissa hankintasopimuksissa tai käyttöoikeussopimuksissa on ollut merkittäviä tai toistuvia puutteita jonkin keskeisen vaatimuksen toteuttamisessa; lisäedellytyksenä on, että puutteet ovat johtaneet kyseisen aikaisemman sopimuksen ennenaikaiseen irtisanomiseen, purkamiseen, vahingonkorvauksiin tai muihin vastaaviin sanktioihin”.

II.2.14) Kompletterande upplysningar:

Tämän markkinakartoituksen vastauksia ja muita tietoja voidaan käyttää selvitystyössä, jossa selvitetään mahdollisesti hankittavan tuotteen soveltuvuutta Kansaneläkelaitoksen (Kela) toimintaympäristöön ja käyttövaltuushallintajärjestelmän vaatimuksia.

II.3) Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
30.9.2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.3.2019
«« Tillbaka