«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Jyväskylän kaupunki : Markkinoinnin suunnittelu- ja toteutuspalvelut

20.03.2019 17:30
Meddelandenummer i HILMA: 2019-006055
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 057-131771
Anbud 24.04.2019 klo 15.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=216677&tpk=6c8ebf18-2569-44ed-bb48-19ea2f8c31be

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Jyväskylän kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0174666-4
Postadress:Vapaudenkatu 32 / PL 193
Postnummer:40101
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
Telefon:+358 142668787
E-post:hankinnat@jkl.fi
Nuts-kod:Jyväskylä (K179)
Allmän adress: (URL)http://www.jyvaskyla.fi
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (JAMK)
Nationellt registreringsnummer:1006550-2
Ort:Jyväskylä
Land:Finland
E-post:etunimi.sukunimi@jamk.fi
Nuts-kod:Jyväskylän seutu (S131)
Allmän adress: (URL)https://www.jamk.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=216677&tpk=6c8ebf18-2569-44ed-bb48-19ea2f8c31be
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Markkinoinnin suunnittelu- ja toteutuspalvelut
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Reklam och marknadsföring. (79340000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tällä kilpailutuksella pyydetään tarjouksia erilaisista markkinoinnin suunnittelutöistä ja käytännön toteutuksista. Hankinta koskee kaikkia Jyväskylän kaupungin toimialoja ja liikelaitoksia sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulua (JAMK) (jatkossa: Tilaaja). Hankinta on jaettu neljään (4) eri osaan, jotka ovat: 1. Taittopalvelut ja graafinen suunnittelu 2. Markkinoinnin operatiivinen suunnittelu 3. Mainos- ja esittelyvideot 4. Valokuvauspalvelut Kuhunkin osaan valitaan tietty määrä palveluntuottajia, jotka muodostavat sopimuskauden aikaisen puitejärjestelyn. Tämä hankinta ei koske painopalveluita, valtakunnallisen näkyvyyden strategista kehittämistä tai suunnittelua, brändiuudistuksia eikä lehti-, radio- tai muuta ilmoitustilaa. Palvelujen tarpeet ovat vaihtelevia ja tilaaja tilaa palvelut tarpeensa mukaan. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäistilausmääriin eikä sopimus tule sisältämään määräostovelvoitteita. Lisätietoja hankinnasta liitteessä 1 Palvelukuvaus.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
högsta antal delkontrakt:2

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
OSA 1: Taittopalvelut ja graafisen suunnittelun palvelut
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Grafisk formgivning. (79822500-7)
II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osan 1 palvelut sisältävät graafista ja visuaalista suunnittelua, taittopalvelua ja visuaalisten aineistojen valmistamista. Osa sisältää mm. esitteiden tai muiden painettujen esitysmateriaalien taittoa ja viimeistelyä painovalmiiksi, lehtitaittoja ja isompien julkaisujen taiton (muun muassa Aaltoja!-lehti, tiedotuslehti); markkinointimateriaalien suunnittelua tapahtumiin (esimerkiksi seinäkkeet, roll-upit, banderollit), yksittäisten mainosten (esimerkiksi bannereiden) ja visuaalisten aineistojen sekä esitteiden suunnittelua digitaalisiin kanaviin. Lisätietoja liitteessä 1 Palvelukuvaus. Palveluntuottajalla tulee olla valmius ja kyky toteuttaa kaikkia osan palveluita. Osaan valitaan enintään kaksitoista (12) palveluntuottajaa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.5.2019 - 30.4.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusten on määrä alkaa mahdollisimman pian lainvoimaisesta hankintapäätöksestä. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana. Ks. lisätiedot liitteestä 2 Sopimusluonnos.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
OSA 2: Markkinoinnin operatiivinen suunnittelu
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Reklam och marknadsföring. (79340000-9)
II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osa 2 koskee tilanteita, joissa Tilaaja tarvitsee käyttöönsä kokonaisvaltaisen markkinoinnin suunnittelupalvelun, kuten esimerkiksi kampanjatoteutuksen suunnittelun ja tuotannon. Palveluntuottajalla tulee olla valmius toteuttaa Tilaajan toimeksianto kokonaisvaltaisesti sisältäen sovitusti markkinoinnin suunnittelun sekä tuotannon, esimerkiksi mainostilan ja näkyvyyksien suunnittelun, graafisen suunnittelun, valokuvauksen, videotuotannon ja sisällöntuotannon. Palvelu voi sisältää myös digitaalisia toteutuksia. Lisätietoja liitteessä 1 Palvelukuvaus. Palveluntuottajalla tulee olla valmius ja kyky toteuttaa kaikkia osan palveluita. Osaan 2 valitaan enintään kolme (3) Palveluntuottajaa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.5.2019 - 30.4.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusten on määrä alkaa mahdollisimman pian lainvoimaisesta hankintapäätöksestä. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana. Ks. lisätiedot liitteestä 2 Sopimusluonnos.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
OSA 3: Mainos- ja esittelyvideot
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Produktion av reklamvideor. (92111220-0)
II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Osan 3 palvelut sisältävät digitaalista videotuotantoa sekä erilaisia videotuotannon ja -suunnittelun tehtäviä. Osa 3 jakaantuu kahteen osa-alueeseen: 1) Markkinointi- ja mainosvideot sekä 2) Kokemusvideot. Molemmat osa-alueet pisteytetään erikseen ja sisältävät eri vaatimuksia. Palveluntuottaja voi halutessaan tarjota vain toista osa-aluetta tai molempia osa-alueita. Ks. lisätiedot liitteessä 1 Palvelunkuvaus. Markkinointi- ja mainosvideoiden osa-alueeseen valitaan enintään 10 Palveluntuottajaa, kokemusvideoiden osa-alueeseen enintään 2 Palveluntuottajaa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.5.2019 - 30.4.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusten on määrä alkaa mahdollisimman pian lainvoimaisesta hankintapäätöksestä. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana. Ks. lisätiedot liitteestä 2 Sopimusluonnos.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
OSA 4: Valokuvauspalvelut
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Fototjänster. (79961000-8)
II.2.3) Plats för utförande
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Palvelu sisältää monipuolisesti erilaisia kuvausteemoja, -kohteita ja –tilanteita, kuten: • maisemakuvat, laajat näkymät ja arkkitehtuurikohteet • tilanne- ja palvelukuvat • liikettä sisältävät kuvat • lavastetut kuvat • ilta- ja pimeän ajan kuvat Palveluntuottajan tulee hallita vähintään kahta (2) ylläolevista teemoista tullakseen hyväksytyksi tarjousvertailuun. Lisätietoja liitteessä 1 Palvelunkuvaus. Osaan valitaan enintään 15 palveluntuottajaa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.5.2019 - 30.4.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Sopimusten on määrä alkaa mahdollisimman pian lainvoimaisesta hankintapäätöksestä. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana. Ks. lisätiedot liitteestä 2 Sopimusluonnos.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
24.4.2019 15:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 4 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:24.4.2019 17:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19.3.2019
«« Tillbaka