«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Turun kaupunki : Toiminnanohjauksen strateginen erityisasiantuntija

18.03.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-005942
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 055-127246
Anbud 22.04.2019 klo 11.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=220702&tpk=40035b9f-fcad-4bc5-af3b-5d234dbce93e

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Turun kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0204819-8
Postadress:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 55 K, 2. krs.)
Postnummer:20101
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Pekka Lång
Telefon:+358 406350534
E-post:pekka.lang@turku.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/turku

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=220702&tpk=40035b9f-fcad-4bc5-af3b-5d234dbce93e
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Toiminnanohjauksen strateginen erityisasiantuntija
Referensnummer:
1423-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster. (79400000-8)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää tarjouksia Turun kaupungin käyttöön hankittavasta toiminnanohjauksen strategista erityisasiantuntijaa ajalle 1.4.2019 (tavoite) - 31.3.2021, minkä jälkeen sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin enintään kahdella (2) vuodella, ajalle 1.4.2021 -31.3.2023. Turun kaupungin eri toimialat tilaavat palveluja omien tarpeidensa mukaan.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 370000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej

II.2) Beskrivning

II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Turun kaupunki

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Turun Kaupungissa on käynnistynyt SAP S/4 Hana projekti. Tähän tarvitaan erityisosaamista jossa huomioidaan SAPin uudet mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen kuntapuolella. Vanhasta toimintamallista pyritään eroon. Kehityskohteena on kaupunkikonsernin (kaupunki, toimialueet, tytäryhtiöt) laajuisesti ulkoinen ja sisäinen laskenta, hankinta ja ostotoimi, ostolaskujen sähköinen käsittely, varastonhallinta, myyntilaskutus, investointien hallinta, budjetointi ja seuranta, raportointi ja analytiikka, henkilöstö-, tuote-, toimittaja-, ja asiakastietojen hallinta, kehityskeskustelujen ja osaamisen kehittämisen hallinta, ja käyttövaltuushallinta, sekä kaikki em. toiminnallisuuksiin liittyvät liittymät operatiivisiin järjestelmiin oheisjärjestelmät mukaan lukien. Käyttäjämäärä kyseisillä toiminnoilla on n. 15.000.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:1.4.2019 - 31.3.2021
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

1.4.2021 - 31.3.2023

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
22.4.2019 11:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
eller Antal månader: 3 månader
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:22.4.2019 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden

Elektronisk fakturering godtas

Elektronisk betalning tillämpas

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18.3.2019
«« Tillbaka