«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Hämeenlinnan kaupunki : Kanta-Hämeen liikennöinti (täydentävä tarjouskilpailu)

15.03.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-005791
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 054-124882
Anbud 23.04.2019 klo 09.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=225231&tpk=73b7e327-adad-49ac-8b27-9ee5afcb8f05

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Hämeenlinnan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0146921-4
Postadress:PL 84
Postnummer:13101
Ort:Hämeenlinna
Land:Finland
Kontaktperson:Hannamaija Permikangas / Aapo Korte
E-post:hankinnat@hameenlinna.fi
Nuts-kod:Hämeenlinna (K109)
Allmän adress: (URL)http://www.hameenlinna.fi
Upphandlarprofil: (URL)http://www.hameenlinna.fi/hankinnat/
Mer kontaktinformation (om man använder gemensam upphandling)

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0214295-0
Ort:Forssa
Land:Finland
E-post:kirjaamo@fshky.fi
Nuts-kod:Forssan seutu (S053)
Allmän adress: (URL)http://www.fshky.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Hattulan kunta
Nationellt registreringsnummer:0145801-3
Ort:Hattula
Land:Finland
E-post:hattulan.kunta@hattula.fi
Nuts-kod:Hattula (K082)
Allmän adress: (URL)http://www.hattula.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Hausjärven kunta
Nationellt registreringsnummer:0145997-2
Ort:Oitti
Land:Finland
E-post:hausjarvi@hausjarvi.fi
Nuts-kod:Hausjärvi (K086)
Allmän adress: (URL)http://www.hausjarvi.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Hämeenlinnan kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0146921-4
Ort:Hämeenlinna
Land:Finland
E-post:kaupunkirakenne@hameenlinna.fi
Nuts-kod:Hämeenlinna (K109)
Allmän adress: (URL)http://www.hameenlinna.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Janakkalan kunta
Nationellt registreringsnummer:0147510-4
Ort:Turenki
Land:Finland
E-post:kirjaamo@janakkala.fi
Nuts-kod:Janakkala (K165)
Allmän adress: (URL)http://www.janakkala.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0818235-5
Ort:Hämeenlinna
Land:Finland
E-post:kirjaamo@khshp.fi
Nuts-kod:Kanta-Häme (FI1C2)
Allmän adress: (URL)http://www.khshp.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Lopen kunta
Nationellt registreringsnummer:0150919-1
Ort:Loppi
Land:Finland
E-post:lopen.kunta@loppi.fi
Nuts-kod:Loppi (K433)
Allmän adress: (URL)http://www.loppi.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Riihimäen kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0152563-4
Ort:Riihimäki
Land:Finland
E-post:kirjaamo@riihimaki.fi
Nuts-kod:Riihimäki (K694)
Allmän adress: (URL)http://www.riihimaki.fi

Beställare (de upphandlande myndigheterna som deltar)

Officiellt namn:Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä
Nationellt registreringsnummer:0205809-7
Ort:Riihimäki
Land:Finland
E-post:terveyskeskus@riihimaki.fi
Nuts-kod:Riihimäen seutu (S052)
Allmän adress: (URL)http://riihimaenseudunterveyskeskus.fi
I.2) Gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=225231&tpk=73b7e327-adad-49ac-8b27-9ee5afcb8f05
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kanta-Hämeen liikennöinti (täydentävä tarjouskilpailu)
Referensnummer:
HML/1229/02.08.02/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Vägtransporter. (60100000-9)
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Hämeenlinnan kaupunki (jatkossa myös hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne koskien Kanta-Hämeen liikennöintiä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta on jaettu tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvattuihin osiin (osakokonaisuuksiin). Hämeenlinnan kaupunki kilpailuttaa hankinnan myös muita tilaajaosapuolia koskien. Hankinnan tilaajaosapuolet ovat Hämeenlinnan kaupungin lisäksi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Hattulan kunta, Hausjärven kunta, Janakkalan kunta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lopen kunta, Riihimäen kaupunki ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä. Sopimuskumppaneiksi valitaan kaikki hyväksyttävissä olevan tarjouksen tehneet tarjoajat. Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissaan antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt: Jos tarjoaja tulee valituksi useammassa osakokonaisuudessa, voidaan valitun tarjoajan kanssa tehdä yksi hankintasopimus, joka kattaa kaikki ne osakokonaisuudet, joihin tarjoaja on valittu.

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kanta-Hämeenlinna ja Renko
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Hämeenlinna (K109)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:26 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Janakkala
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Janakkala (K165)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:26 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Hattula ja Kalvola
Del nr:
3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Hämeenlinnan seutu (S051)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:26 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Hauho, Lammi ja Tuulos
Del nr:
4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Hämeenlinna (K109)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:26 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi
Del nr:
5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Riihimäen seutu (S052)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:26 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Forssa ja Tammela
Del nr:
6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Forssan seutu (S053)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:26 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Humppila, Jokioinen ja Ypäjä
Del nr:
7
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Taxitjänster. (60120000-5)
Kollektivtrafik på väg. (60112000-6)
II.2.3) Plats för utförande
Forssan seutu (S053)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader eller dagar:26 månader
Detta kontrakt kan förlängasja
Beskrivning av förlängning::

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande

III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Ramavtal med flera aktörer

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
23.4.2019 09:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31.7.2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:23.4.2019 09:15
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3) Kompletterande upplysningar:

Kyse ei ole toistuvasta hankinnasta, mutta tilaajaosapuolet voivat tarvittaessa järjestää täydentäviä tarjouskilpailuja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tässä tarjouspyynnössä mainitun diaarinumeron lisäksi tätä hankintaa koskee diaarinumero HML/317/08.01.01/2018. Hankinnan viitenumero/tunniste diaarinumeron lisäksi on Makupa_KH_2019_KH1.

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15.3.2019
«« Tillbaka