«« Tillbaka Skriv ut annonsen

Upphandlingsannons:
Turun kaupunki : Kulkurin Valssin ja Vuokkokodin ensikertainen kalustaminen

15.03.2019 16:45
Meddelandenummer i HILMA: 2019-005702
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 054-124107
Anbud 22.04.2019 klo 11.00 senast under adress:

https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=222956&tpk=34108759-1280-4e27-9817-020613695303

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

Rättslig grund
direktiv 2014/24/EU (Allmän upphandling)
I.1) Namn och adresser
Officiellt namn:Turun kaupunki
Nationellt registreringsnummer:0204819-8
Postadress:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postnummer:20101
Ort:Turku
Land:Finland
Kontaktperson:Päivi Aaltonen
Telefon:+358 401760107
E-post:paivi.aaltonen@turku.fi
Nuts-kod:Turku (K853)
Allmän adress: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat

I.3) Kommunikation

Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: (URL)

Adress: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/turku

Ytterligare upplysningar kan erhållas från

ovannämnda adress (avsnitt I.1)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas
elektroniskt via: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=222956&tpk=34108759-1280-4e27-9817-020613695303
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen:
Kulkurin Valssin ja Vuokkokodin ensikertainen kalustaminen
Referensnummer:
12427-2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:
Möbler. (39100000-3)
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää tarjouksia sosiaali- ja terveyslautakunnan toimeksiannosta Kulkurin Valssin ja Vuokkokodin ensikertaisesta kalustamisesta. Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena ns. ”ranskalainen urakka”. Hankittavan kalustuksen ja siihen liittyvän muun tarjoukseen sisältyvän sisustuksen tulee olla hinnaltaan Kulkurin Valssi 286 000 € (alv 0%) ja Vuokkokoti 285 000 € (alv 0%). Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi (1) toimittaja kohteittain.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 571000.00 EUR
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för:alla delar

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Kulkurin Valssin ensikertainen kalustaminen
Del nr:
1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter. (39000000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Kulkurin Valssin ensikertainen kalustaminen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
286000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:5.8.2019 - 9.8.2019
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tilaajalla on oikeus täydentää tai supistaa tilattavien kalusteiden määrää +/-5%, tarjotusta määrästä.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen:
Vuokkokodin ensikertainen kalustaminen
Del nr:
2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter. (39000000-2)
II.2.3) Plats för utförande
Turku (K853)
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Hankinnan kohteena on Vuokkokodin ensikertainen kalustaminen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
285000.00 EUR
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
eller Start / Slut:2.9.2019 - 6.9.2019
Detta kontrakt kan förlängas:nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras (alternativa anbud): nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Tilaajalla on oikeus täydentää tai supistaa tilattavien kalusteiden määrää +/-5%, tarjotusta määrästä.

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

Öppet förfarande

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

IV.2) Administrativ information

IV.2.2) Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
22.4.2019 11:00
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
finska
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum:22.4.2019 11:30

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn:Markkinaoikeus
Postadress:Radanrakentajantie 5
Postnummer:00520
Ort:Helsinki
Land:Finland
Telefon:+358 295643300
E-post:markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax:+358 295643314
Internetadress:http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14.3.2019
«« Tillbaka